Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przystanek - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa w Sękowej

Cel:

Celem projektu jest rozbudzenie aspiracji edukacyjnych i życiowych młodzieży z Krzywej, Jasionki, Kwiatonowic, Gorlic, rozbudzenie w uczestnikach projektu wiary we własne siły, zaprzyjaźnienie młodzieży pegeerowskiej, wiejskiej i miejskiej, wymiana doświadczeń, stworzenie autentycznego kontaktu pomiędzy młodzieżą i stowarzyszeniami oraz stałej komunikacji w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Cele które chcemy osiągnąć to także stworzenie więzi między środowiskami lokalnymi na terenie gmin Sękowa, Kwiatonowice i Gorlice oraz realizacja konkretnego wspólnego przedsięwzięcia artystycznego pt. Przystanek.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat z Krzywej, Jasionki, Kwiatonowic, Gorlic, objęta działaniami Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa, Stowarzyszenia Oświatowego Wsi Kwiatonowice, świetlicy Przystań prowadzonej przez parafię pod wezwaniem św. Jadwigi.

Opis projektu:

W ramach projektu Przystanek spotka się młodzież z trzech środowisk: postpegeerowskich wsi Krzywa i Jasionka, podmiejskiej wsi Kwiatonowice oraz młodzież miejska, skupiona wokół świetlicy Przystań prowadzonej przez parafię pod wezwaniem Św. Jadwigi. Każda z tych grup ma swoje, odrębne od innych, doświadczenia związane z poczuciem zadomowienia i bezdomności. Mimo zadomowienia w istniejących już świetlicach, także w Gorlicach i Kwiatonowicach, przystanki autobusowe funkcjonują jako nieformalne miejsca spotkań i kluby młodzieżowe, natomiast młodzież w Krzywej i Jasionce jako swoje miejsce na ziemi ma wyłącznie autobusowy przystanek. Tutaj przystanek jest jedynym prawdziwym klubem, miejscem, gdzie wysiaduje sie godzinami. Takich wsi, w których przystanek jest jedynym miejscem z kawałkiem dachu, gdzie spotyka się młodzież, są w Polsce tysiące. Nasz pomysł polega na tym, by z przystanku uczynić przedmiot sztuki, a z wysiadywania na nim wyciągnąć wszystkie możliwe artystyczne treści. Projekt obejmuje działania plastyczne, fotograficzne, teatralne (spektakl wg scenariusza napisanego przez młodzież), filmowe (wg scenariusza napisanego przez młodzież), muzyczne i literackie. Owocem warsztatów byłby festiwal pt. Przystanek, zorganizowany najpierw w Krzywej, Kwiatonowicach i Gorlicach, a potem w innych miejscach w Polsce: od dużych miast poczynając, na wsiach, gdzie przystanek jest jedynym klubem kulturalnym, kończąc. Spodziewane efekty projektu to zrealizowanie wspólnego wydarzenia artystycznego, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych uczestników projektu, ich wrażliwości na sztukę, pozyskanie przez nich nowych środków wyrazu dla ekspresji własnych uczuć, zwrócenie ich uwagi na sprawy społeczne.

Budżet projektu: 52 500 zł

Dotacja: 16 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa w Sękowej

Miejscowość: Sękowa

Ulica, nr domu i lokalu: Wołowiec 11

Kod pocztowy i Poczta: 38-307 Sękowa

Województwo: małopolskie

Powiat: gorlicki

Adres strony internetowej: http://

Przystanek

Sękowa 255, 38-307, Polska

Więcej