Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Cyfrowa kapsuła czasu - 2006

Realizowany przez:

Klub Emeryk przy Publicznym Gimnazjum w Bodzechowie

Cel:

Społeczna aktywizacja młodzieży, edukacja regionalna, działania integrujące różne grupy wiekowe uczniów i osoby dorosłe z terenu gminy Bodzechów, kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu oraz postaw prozdrowotnych i proekologicznych, duma z regionu świętokrzyskiego i miejsca zamieszkania.

Odbiorcy projektu:

Nasz projekt zaadresowany jest do młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Bodzechów i powiatu ostrowieckiego, jak też wszystkich zainteresowanych naszą dzałalnością osób – mieszkańców Bodzechowa i gminy.

Opis projektu:

Chcemy stworzyć cyfrowe archiwum nagrań filmowych, dźwiękowych i albumów fotograficznych i dzięki temu zatrzymać w czasie kilka miesięcy z życia naszej lokalnej społeczności. Będziemy dokumentować poprzez nagrania kamerą video, dyktafonem oraz aparatem fotograficznym wydarzenia z codziennego życia mieszkańców, przeprowadzać wywiady ze zwykłymi osobami, jak też z odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych. Będziemy pokazywać bogactwo kulturowe gminy Bodzechów i powiatu ostrowieckiego, zarówno zabytki architektury, osobliwości przyrodnicze, jak i sztukę ludową i ich twórców. Efekty naszej pracy zostaną zapisane na nośnikach cyfrowych (CD i DVD) i bezpłatnie udostępnione instytucjom publicznym, takim jak szkoły, urzędy, biblioteki oraz zainteresowanym osobom prywatnym. Równolegle będziemy prowadzić kronikę naszej miejscowości. Projekt nagłośnimy medialnie w lokalnych i regionalnych mediach. Spodziewane efekty projektu to: zaangażowanie młodzieży w życie lokalnej społeczności, pobudzenie aspiracji poznawczych młodych ludzi, umiejętność praktycznego wykorzystania nowoczesnej techniki. Dotacja zostanie przeznaczona zakup kamery, zakup płyt CD i DVD, realizację wystaw fotograficznych i biuletynów informacyjnych, prowadzenie kroniki Bodzechowa oraz na wycieczki z kwalifikowanym przewodnikiem po gminie Bodzechów i powiecie ostrowieckim.

Budżet projektu: 8 600 zł

Dotacja: 5 600 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Klub Emeryk przy Publicznym Gimnazjum w Bodzechowie

Miejscowość: Bodzechów

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 12

Kod pocztowy i Poczta: 27-420 Bodzechów

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: ostrowiecki

Adres strony internetowej: –

Cyfrowa kapsuła czasu

Bagno 4, 27-420 Bodzechów, Polska

Więcej