Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowy monitoring stanu środowiska przyrodniczego Gminy Dąbrówka. - 2006

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce

Cel:

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań stanu środowiska przyrodniczego (woda, gleba, atmosfera) na terenie 14 miejscowości Gminy Dąbrówka, skąd pochodzą uczniowie przy pomocy zakupionej aparatury. Uzyskane wyniki zostaną poddane analizie i ocenie. Uzyskane dane wraz z wnioskami zostaną opracowane w różnych formach i upowszechnione społeczności szkolnej i lokalnej.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednią grupę odbiorców będzie stanowić grupa młodzieży prowadząca systematyczne badania stanu środowiska przyrodniczego oraz ich rodzice, a także grupa uczniów analizując ai opracowujaca dane przy pomocy technik informatycznych. Szerszą grupą odbiorców będzie cała społeczność szkolna oraz mieszkańcy gminy i powiatu, wśród których wyniki badań będą rozpropagowane.

Opis projektu:

Tematyka projektu odpowiada aspiracjom poznawczym młodzieży, która chce realizować swoje zainteresowania przez udział w badaniach naukowych. Działania te umożliwią młodzieży wiejskiej udział w zajęciach terenowych zorganizowanych przez nauczycieli geografii, chemii i biologii, dadzą możliwość zapoznania z nowoczesnymi metodami badań. Poprzez działania grupy uczniów mamy nadzieję pobudzić zainteresowanie pozostałych uczniów i lokalnego środowiska problemami ochrony naturalnego środowiska na danym terenie. Działania te maję też oddźwięk społeczny, gdyż będą w nich uczestniczyć uczniowie z rodzin biednych i zagrożonych patologią. Bezpośrednio w monitorowaniu wybranych składników środowiska będzie uczestniczyć 30 uczniów i 14 rodziców, 20 pozostałych będzie odczytywać informacje z przyrządów pomiarowych, tworzyć bazę danych w komputerze a następnie obrabiać i interpretować otrzymane wyniki. Działania w terenie będą odbywały się dwa razy w miesiącu, po każdych pomiarach dane będą umieszczane w szkolnej bazie danych i poddane zostaną wstępnej ocenie. Działania te będą przeplatane wycieczkami do oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz elektrociepłowni. Planowane są również spotkania z osobami zaangażowanymi w ochronę środowiska. Wyniki monitoringu zostaną zaprezentowane w postaci broszur i plansz opracowanych przez uczniów i rozpropagowane w prasie lokalnej i Internecie.

Budżet projektu: 7 550 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce

Miejscowość: Dąbrówka

Ulica, nr domu i lokalu: T. Kościuszki 20a

Kod pocztowy i Poczta: 05-252 Dąbrówka

Województwo: mazowieckie

Powiat: wołomiński

Adres strony internetowej: –

Młodzieżowy monitoring stanu środowiska przyrodniczego Gminy Dąbrówka.

Kościelna 20A, 05-252 Dąbrówka, Polska

Więcej