Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z nauką za pan brat - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci w Ursynowie

Cel:

Cele projektu:
– wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z Ursynowa i okolicznych wsi
– rozwijanie zainteresowań młodzieży
– pobudzanie postaw aktywnych wśród młodzieży
– rozbudzanie twórczości, kreatywnego myślenia
– wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli poprzez wprowadzanie metod aktywizujących
– utworzenie miejsca pozwalającego młodym ludziom i nauczycielom bliższe poznanie się i integrację ze środowiskiem lokalnym

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są uczniowie gimnazjum oraz młodzież w wieku 13-18 lat.

Opis projektu:

Projekt zakłada utworzenie Klubu Naukowca w ramach którego będą prowadzone zajęcia z zakresu doświadczeń chemicznych, fizycznych, geograficznych i biologicznych. Tematyka zajęć oparta jest na książce Klub Młodego Odkrywcy wydanej w ramach programu Równać Szanse. Doświadczenia przeprowadzane będą przez uczestników pod nadzorem nauczycieli i wolontariuszy. Klub będzie miejscem spotkań dla młodych ludzi. Zakończeniem projektu będzie festyn Czy 2+2 to 4? gdzie młodzi odkrywcy zaprezentują swoje osiągnięcia. Przygotowana zostanie wystawa zdjęć przedstawiająca prace podczas zajęć. Uczestnikami festynu będą rodzice, nauczyciele, wolontariusze oraz zaproszeni goście i władze gminy. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów zajęć oraz zakup aparatu aparatu cyfrowego niezbędnego do udokumentowania oryginalnych zajęć jak również do przeprowadzenia niektórych doświadczeń. W efekcie młodzież zainteresuje się światem nauki, nauczy się planowania działań, pracy w grupie, rozbudzi chęć do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowania postaw aktywnych. Nauczyciele i uczniowie rozwiną aktywne formy pracy. Dzięki Klubowi młodzi mieszkańcy i ich opiekunowie poznają sie bliżej i zintegrują ze sobą.

Budżet projektu: 7 630 zł

Dotacja: 5 600 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci w Ursynowie

Miejscowość: Ursynów

Ulica, nr domu i lokalu: Ursynów 38a

Kod pocztowy i Poczta: 26-903 Głowaczów

Województwo: mazowieckie

Powiat: kozienicki

Adres strony internetowej: –

Z nauką za pan brat

Ursynów 42, 26-903, Polska

Więcej