Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Stąd jesteśmy - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Olimpów w Olimpowie

Cel:

Opracowanie i prezentacja tradycji, zwyczajów i historii naszej miejscowości widziana oczami młodych jej mieszkańców. Powołanie Młodzieżowej Grupy Działania i opracowanie kierunków jej społecznej pracy w lokalnym środowisku.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13 – 19 lat uczęszczająca do gimnazjum lub szkół średnich, mieszkająca na terenie sołectwa Olimpów.

Opis projektu:

W ramach podjętych działań 30 osobowa grupa młodzieży pragnie poznać zwyczaje, tradycje oraz trędy lokalnej kultury poprzez przeprowadzenie pięciu otwartych sesji ze starszymi mieszkańcami gminy i na podstawie zebranych informacji opracować publikację tematyczną w postaci kilkunasto stronicowej broszury oraz przygotować inscenizację słowno-muzyczną z tego tematu. Wszystkie działania zostaną zrealizowane przez młodzież, która przejdzie szkolenia z zakresu: prowadzenie debat oraz wywiadów, składania i tworzenia publikacji tekstowej i graficznej przy pomocy komputera oraz prezentacji scenicznej. Materiały zostaną zaczerpnięte również z wyjazdu edukacyjnego zorganizowanego pod roboczym tytułem 'Ślady naszej kultury na Podkarpaciu’. Publikacja i inscenizacja zostaną zaprezentowane lokalnej społeczności pod kątem promocji wartości, zwyczajów oraz zasad godnych kultywowania oraz propagowania. Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na wyjazd edukacyjny, publikację, nagłośnienie sali oraz niezbędne materiały potrzebne do przeprowadzenia szkoleń. W efekcie podjętych działań spośród uczestników projektu – najbardziej zaangażowanych – powstanie lokalna młodzieżowa grupa działania przy Stowarzyszeniu realizująca projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z naszej wsi. Wzbogacona w nagłośnienie sala Domu Strażaka będzie podstawową bazą dalszych działań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży pragniemy nie tylko zrealizować projekt lecz wypracować kierunki działań na przyszłość – cyklicznie szkolić oraz inspirować do działania.

Budżet projektu: 9 450 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Olimpów w Olimpowie

Miejscowość: Olimpów

Ulica, nr domu i lokalu: Olimpów 57

Kod pocztowy i Poczta: 39-124 Iwierzyce

Województwo: podkarpackie

Powiat: ropczycko-sędziszowski

Adres strony internetowej: –

Stąd jesteśmy

57, Olimpów 57, 39-124, Polska

Więcej