Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ta ziemia kształtuje nas – my kształtujemy tę ziemię - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Cel:

Celem projektu jest:
– aktywizacja kulturalna młodzieży; otwarcie na ofertę kulturalną Krakowa
– nawiązanie współpracy z instytucjami kultury i uczelniami Krakowa
– integracja środowiska lokalnego wokół hasła 'Cudze chwalicie, swego nie znacie’
– budzenie dumy z przynależności do środowiska lokalnego; określenie swego miejsca teraz i na przyszłość
– ocalenie zanikających pamiątek kultury świadczących o regionie

Odbiorcy projektu:

Młodzież szkolna z klas I – II LO i chętni uczniowie klas II technikum informatycznego, eko-nomicznego i mechanicznego – razem 120 osób w wieku 16-18 lat.

Opis projektu:

Projekt jest rozszerzoną wersją realizowanego w r. szk. 2005/06 programu 'Nasza Mała Oj-czyzna’. Jego celem była aktywizacja kulturalna młodzieży, integracja i rozbudzenie dumy z przynależności do środowiska lokalnego, otwarcie uczniów na ofertę kulturalną i edukacyjną Krakowa, przygotowanie młodzieży do aktywnego w niej uczestnictwa. Realizacja programu uświadomiła autorom niniejszego projektu konieczność nadania prowadzonym działaniom szerszej formuły. Celem projektu „ Ta ziemia…” jest uświadomienie młodzieży, że pochodzenie nie musi determinować szans edukacyjnych i zawodowych. Zadania zaplanowano tak, by pobudzić uczestników do aktywności i umożliwić sprawdzenia się w praktycznym działaniu. Zadania realizowane będą pod kierunkiem nauczycieli i osób spoza środowiska szkolnego. Działania wielokierunkowe, cykliczne będą obejmować treści dotyczące historii, tradycji, osobliwości przyrodniczych i turystyczno – krajoznawczych miejsc pochodzenia uczestników, kultury i sztuki, planów rozwoju naszego regionu. Spodziewane efekty w sferze wychowawczo – intelektualnej to pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości uczestników projektu. Efektem materialnym będzie różnego rodzaju dokumentacja, publikacje, wykłady, odtworzenie projektu zaginionego w czasie wojny sztandaru Szkoły. Dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach i lekcjach muzealnych, spektaklach teatralnych i koncertach, koszty związane z dokumentacją fotograficzną, zakupem aparatu cyfrowego, przygotowaniem wydawnictw i odtworzeniem projektu sztandaru.

Budżet projektu: 159 600 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Miejscowość: Sułkowice

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 34

Kod pocztowy i Poczta: 32-440 Sułkowice

Województwo: małopolskie

Powiat: myślenicki

Adres strony internetowej: –

Ta ziemia kształtuje nas – my kształtujemy tę ziemię

1 Maja 100, 32-440 Sułkowice, Polska

Więcej