Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kropla życia - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach

Cel:

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są uczniowie gimnazjum. Dobór uczestników będzie uwzględniał uczniów pragnących rozwijać swoje możliwości intelektualne i zdobywać wiedzę, uczniów mających problemy w nauce i zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi, z rodzin patologicznych.

Opis projektu:

Celem projektu KROPLA ŻYCIA jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Projekt obejmuje uczniów mających problemy z nauką (w tym z rodzin patologicznych), uzdolnionych oraz szczególnie zainteresowanych. Projekt umożliwia zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Działania w ramach projektu koncentrują się badaniach i warsztatach gdzie uczniowie zapoznają się i uzupełniają lub poszerzają wiedzę na temat wody jako związku chemicznego, właściwości fizycznych, chemicznych, obiegu wody w przyrodzie i jej znaczenia dla człowieka i środowiska. Zostanie przeprowadzony cykl zajęć w czasie, których uczniowie będą doskonalić umiejętności: tworzenia stron WWW, prezentacji multimedialnych, tworzenia wykresów i diagramów w arkuszu kalkulacyjny., Uczniowie w czasie różnorodnych zajęć (wycieczek, wypraw badawczych, badań laboratoryjnych, monitoringu hydrologicznego na terenie własnego gospodarstwa) badają jakość wody. Efektem pracy będą stworzone strony WWW, sesja posterowa i inne działania promujące zdobyte i opracowane wnioski szkołom i społeczności lokalnej oraz kontynuacja działalności klubu Miłośników Czystych Wód. Zastosowanie atrakcyjnych i twórczych metod pracy zwłaszcza metody projektu pozwoli na podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów objętych projektem. Dotacja zostanie przeznaczona na: materiały, sprzęt, przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów szkoleniowych dla uczniów objętych projektem, organizację sesji porterowej działalność klubu.

Budżet projektu: 13 254 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach

Miejscowość: Bratkowice

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 36-055 Bratkowice

Województwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Adres strony internetowej: http://

Kropla życia

Bratkowice 383C, 36-055, Polska

Więcej