Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Chemia organiczna – bliżej niż myślisz - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach

Cel:

Celem projektu jest praktyczna nauka chemii organicznej. Młodzież pozna historię wydobycia i przetwarzania ropy naftowej, proces technologiczny jej przeróbki, sposoby otrzymywania produktów ropopochodnych. Uczniowie zobaczą wyposażenie laboratoriów w rafineriach oraz na uczelniach wyższych. Młodzież będzie miała możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń w profesjonalnych laboratoriach.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu jest młodzież szkolna w wieku 18-19 lat z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno – chemicznym zainteresowana chemią.

Opis projektu:

Zagadnienia z chemii organicznej wymagają od ucznia wiedzy teoretycznej oraz umiejętności pisania reakcji i syntez. Naszym celem jest, poprzez realizację projektu, przekazanie uczniom, zainteresowanych chemią wiedzy praktycznej z tego zakresu. Projekt adresowany jest do grupy uczniów, którzy chcą brać udział w konkursach chemicznych oraz zamierzają zdawać egzamin maturalny z chemii.
W trakcie realizacji projektu uczniowie poznają historię wydobycia ropy naftowej. Zwiedzanie rafinerii w Jaśle i Jedliczu da im wiedzę na temat uzyskiwania produktów takich jak: benzyna, gaz propan – butan, nafta, olej napędowy, olej opałowy, smary, parafiny, sadze, asfalt. Młodzież zapozna się ze specyfiką pracy w tego typu zakładach oraz pozna linie technologiczne, stosowaną aparaturę.
Kolejne działania będą dotyczyć zajęć laboratoryjnych przeprowadzonych w laboratoriach w Rafinerii w Jaśle oraz na Politechnice Rzeszowskiej. Doświadczenia te będą dotyczyć procesów destylacji ropy naftowej, otrzymywania i badania właściwości alkanów (parafiny) i alkenów. Jednym z pośrednich produktów z ropy naftowej jest benzen. W warunkach szkolnych nie jest możliwe przeprowadzenie doświadczeń z udziałem benzenu, ponieważ wymagają one specjalnej niedostępnej nam aparatury. Doświadczenia te są ciekawe i ważne, gdyż wiedza na temat ich efektów jest wymagana jako jedno z zagadnień maturalnych.
Dotacja będzie przeznaczona na następujące cele: opłacenie wyjazdów młodzieży na zaplanowane zajęcia, zakupienie odczynników
do przeprowadzanych doświadczeń oraz zakup zestawu odczynników
do szkolnej pracowni chemicznej.

Budżet projektu: 12 020 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kołaczycach

Miejscowość: Kołaczyce

Ulica, nr domu i lokalu: Al. Jana Pawła II 3

Kod pocztowy i Poczta: 38-213 Kołaczyce

Województwo: podkarpackie

Powiat: jasielski

Adres strony internetowej: –

Chemia organiczna – bliżej niż myślisz

Aleja Jana Pawła II 3, 38-213 Kołaczyce, Polska

Więcej