Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jedność w różnorodności - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Subkowach

Cel:

Realziacja projektu ma umożliwić młodzieży dostęp do zajęć pozalekcyjnych poszerzających ich zainteresowania i wiedzę, nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczenia z młodzieżą gimnazjalną innych regionów, budowanie partnerstwa (młodzież, szkoła, organizacje, instytucje) na rzecz rozwoju i promocji szkoły i gminy. Projekt pomoże również wyeliminować kompleks osoby pochodzącej z prowincji, promować aktywny tryb życia.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie klas 1-3 gimnazjum, stanowiący zespół uczestniczący w szkoleniach, zajęciach terenowych. Młdzież realizująca projekt pochodzić będzie z terenu Gminy Subkowy oraz Lotynia.

Opis projektu:

Projekt zakłada współpracę między uczniami szkół położonych w różnych regionach, jako taki jest formą dialogu kulturowego. Celem partnerstwa jest poznawanie regionów Polski, odkrywanie różnorodności kultur Małych Ojczyzn, przede wszystkim pogłębianie wiedzy o Kociewiu i jego promocja. Gimnazjaliści poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach dostrzegą znaczenie kultury ludowej ich regionu w kulturze narodu, wzmocnią poczucie przynależności i tożsamości regionalnej, rozwiną poczucie odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe. Przez swoją interdyscyplinarnosć projekt doskonale realizuje cele edukacyjne i kształci umiejętności kluczowe: sprawna komunikacja, korzystanie z technologii informacyjnej, praca w zespole, planowanie i organizacja czasu pracy, zbieranie i selekcja informacji, otwarta postawa wobec odmienności, tolerancja. Projekt jest kontynuacją i uzupełnieniem projektu „Pamiętnik powsinogi” (Działaj Lokalnie V) Realizatorzy projektu będą uczestniczyć w wycieczkach ukazujących walory turystyczne i kulturę Kociewia oraz regionu partnerskiego (Wielkopolski), warsztatach literackich, informatycznych, spotkaniach z twórcami kultury ludowej. Nabyte kompetencje umożliwią gimnazjalistom sprawne uczestniczenie w trzecim etapie edukacyjnym, życiu społecznym i zawodowym, pozwolą wyeliminować kompleksy ujawniające się w kontaktach z młodzieżą miejską i obcokrajowcami. Dotacja zostanie przeznaczona na organizację wyjazdów, warsztatów, zakup aparatu, oprogramownia.

Budżet projektu: 12 010 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Subkowach

Miejscowość: Subkowy

Ulica, nr domu i lokalu: Wybickiego 19b

Kod pocztowy i Poczta: 83-120 Subkowy

Województwo: pomorskie

Powiat: tczewski

Adres strony internetowej: –

Jedność w różnorodności

Wybickiego 28, 83-120 Subkowy, Polska

Więcej