Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Miasto Młodych - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Absolwentów i Uczniów L O im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy

Cel:

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w ramach programu Równać Szanse 2006 ukierunkowanych na podniesienie aktywności młodzieży w środowisku lokalnym, nabycie nowych umiejętności interpersonalnych i pogłębienie wiedzy zdobywanej w szkole, na przykładzie „miasta”.

Odbiorcy projektu:

W projekcie bierze udział grupa ponad 100 uczniów liceów powiatu nidzickiego. Podstawową grupę stanowią uczniowie liceum, w którym projekt powstał.

Opis projektu:

Działania zostały rozszerzone o nowe szkoły. W związku z powyższym realizację projektu rozpoczęto od zaprezentowania „Miasta Młodych” w szkołach powiatu nidzickiego. Szkoła to miasto, w którym Samorząd Uczniowski pełni funkcję Rady Miasta, a jego przewodniczący jest Burmistrzem. Funkcjonują tu: Miejski Ośrodek Kultury (Muzeum, Teatr, Dyskoteka), Centrum Sportu i Rekreacji, Instytut Nauki, Instytut Ekonomii ( Biuro Pracy wraz ze Stowarzyszeniem Lokalnych Przedsiębiorców, Giełda inwestycyjna), Centrum Informacji, Centrum Promocji Miasta. Celem projektu, który zamierzamy realizować jest wypracowanie procedur funkcjonowania miasta na bazie zdobytych już doświadczeń i tych, które uda nam się zebrać w trakcie programu. Chcemy przyjrzeć się jak funkcjonuje nasze miasto i stworzyć model, na którym mogłyby się wzorować inne szkoły zainteresowane pomysłem. Chcemy ustalić, które instytucje są niezbędne do funkcjonowania miasta i które działania muszą być w nim koniecznie realizowane. Zakładamy, że uda nam się stworzyć najprostszy model miasta, a dobór działań dodatkowych inne szkoły dostosują do własnych potrzeb. Aby to uzyskać każda instytucja, poprzez podejmowane zadania (organizowanie dyskotek, wystaw, międzyszkolnych turniejów sportowych, biwaku, wystawienie sztuki teatralnej, prowadzenie badań i doświadczeń z dziedziny przedmiotów ścisłych, w tym międzyszkolne konkursy pokazów doświadczeń; organizowanie spotkań z ludźmi biznesu, inwestowanie fikcyjnych pieniędzy na giełdzie; zamieszczanie informacji i promocja działań na stronie internetowej i lokalnej prasie, szkolenia przeprowadzane w innych szkołach) wypracuje własne zasady, które zostaną zebrane i opisane w formie ulotki promującej Miasto Młodych. Aby sprawdzić jak rozwija się nasz projekt, lider każdej instytucji na sesji Rady Miasta, co kwartał, zda relację z funkcjonowania podległego mu instytutu, co zostanie poddane ocenie. Zakładamy, że młodzież naszego miasta i inni zaangażowani w projekt zintegrują się wokół powyższych działań, będą aktywnie współpracować ze sobą, z rówieśnikami z innych szkół jak również z pozostałymi organami i instytucjami społeczności lokalnej, nabędzie nowych umiejętności poznawczych, promujących samego siebie oraz opanuje umiejętność aktywnego funkcjonowania w innych układach społecznych.

Budżet projektu: 29 250,00 zł

Dotacja: 20 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Absolwentów i Uczniów L O im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy

Miejscowość: Nidzica

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Jagiełły1

Kod pocztowy i Poczta: 13-100 Nidzica

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: nidzicki

Adres strony internetowej: –

Miasto Młodych

Władysława Jagiełły 5, 13-100 Nidzica, Polska

Więcej