Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Niebo nad Kawęczynem - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców, Kawęczyn

Cel:

Celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi, poprzez rozbudzanie zainteresowań astronomią, ornitologią oraz meteorologią.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi uczestnikami będzie młodzież szkolna z terenu gminy Kawęczyn (z rodzin rolników, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo) oraz rodzice, członkowie Stowarzyszenia, nauczyciele i wolontariusze.

Opis projektu:

Przeprowadzone zostaną obserwacje nieba, migrującego ptactwa, obserwacje meteorologiczne, konkursy: Kawęczyn o zachodzie słońca (literacki), Niebo nade mną( fotograficzny), wycieczka do Planetarium w Toruniu oraz Muzeum Kopernika, biwak z obserwacjami kawęczyńskiego nieba, plener malarski, fotograficzny, filmowy. Młodzież będzie zbierać dokumentację w formie filmów, zdjęć, rysunków, szkiców i opisów. W czasie zajęć pozna nowoczesne techniki filmowania, fotografowania, obsługi sprzętu audiowizualnego, przyrządy oraz zasady obserwacji nieba. Na podstawie zebranych materiałów i za pomocą odpowiednich programów komputerowych młodzież przygotuje prezentację multimedialną 'Niebo nad Kawęczynem’ oraz mapę meteorologiczną zmian pogody. Chcemy rozbudzić aspiracje twórcze i poznawcze wśród młodzieży. Włączyć ją w działalność społeczną i publiczną. Pożytecznie zagospodarować ich czas wolny.

Budżet projektu: 17 650 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Forum Rodziców, Kawęczyn

Miejscowość: Kawęczyn

Ulica, nr domu i lokalu: Kawęczyn

Kod pocztowy i Poczta: 62-704 Kawęczyn

Województwo: wielkopolskie

Powiat: turecki

Adres strony internetowej: http://

Niebo nad Kawęczynem

Kawęczyn 36A, 62-704, Polska

Więcej