Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Klub odkrywców i łowców przygód - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie

Cel:

Podnoszenie umiejętności działania zespołowego i pobudzanie aspiracji poznawczych przez realizację wspólnych zadań w terenie u 20-to osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej, uczęszczającej do Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie im. A. Osieckiej.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcą projektu będzie młodzież gimnazjalna w wieku 13-16 lat z Rucianego-Nidy i okolicznych miejscowości. Są to osoby, które nie należą do istniejących grup ze względu na inne lub niesprecyzowane zainteresowania oraz nieodpowiednią dla nich formę działania.

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie 5-ciu działań. Pierwszym z nich będzie cykl spotkań organizacyjnych, dzięki którym młodzież lepiej pozna się oraz ustali zasady wzajemnej współpracy. Działania II i III prowadzone będą równolegle. Jeno z nich to wpólne wędrówki, podczas których uczestnicy szukać będą ciekawych miejsc i zjawisk, oraz uczyć podstawowych umiejętności potrzebnych podczas takich wypraw. Drugie to gry terenowe uczące posługiwania się mapą i odnajdywania miejsc na podstawie otrzymanych informacji. Podczas działania IV młodzież przygotuje materiały opowiadające o ich przygodach przeżytych podczas wędrowek i gier terenowych, a następnie zaprezentują je swoim rówieśnikom, nauczycielom i rodzicom (działanie V).
Efektem projektu będzie powstanie grupy nieformalnej dla młodzieży mało aktywnej oraz ich większe uczestnictwo w przedsięwzięciach zespołowych. Wzrosną ich zdolności do wspólnego działania. Uczestnicy zdobędą też niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne na szlakach wędrownych, zaś swoim rówieśnikom dadzą przykład aktywności.
Dotacja przeznaczona będzie na przybory potrzebne podczas wędrówek, noclegi, prowiant, transport, ubezpieczenie, mat. do prezentacji i mat. biurowe, zakup aparatu fotograficznego i koszty obsługi.

Budżet projektu: 14 400 zł

Dotacja: 6 800 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie

Miejscowość: Ruciane-Nida

Ulica, nr domu i lokalu: Gwarna 2a

Kod pocztowy i Poczta: 12-221 Ruciane-Nida

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: piski

Adres strony internetowej: –

Klub odkrywców i łowców przygód

Gwarna 2, 12-220 Ruciane-Nida, Polska

Więcej