Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z przewodnikiem do celu – witamy w przeroskiej krainie - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Przerośli

Cel:

Celem projektu jest wydanie przewodnika po terenie gminy Przerośl oraz objęcie opieką pomników przyrody, a przez to pobudzenie aktywności i aspiracji poznawczych młodzieży, włączenie młodzieży w działalność społeczną i publiczną, wzmocnienie u nich poczucia własnej wartości, ukazanie praktycznego wykorzystania technik informacyjnych i posługiwania się jęz. angielskim, promocja terenu gminy

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy, a jednocześnie główni realizatorzy działań w projekcie, to młodzież gimnazjalna w wieku 13 – 16 lat, należąca do Szkolnego Koła PTTK. W większości to ochotnicy, niektórzy, nieśmiali czy tacy, którzy swą energię kierowali w złym kierunku, i ci zostali zachęceni przez opiekuna Koła. Młodzież mieszka w Przerośli i okolicznych wsiach.

Opis projektu:

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez stworzenie Przwodnika, opisującego najciekawsze miejsca do zwiedzania, znajdujące się na terenie gminy Przerośl. Zostaną w nim opisane miejsca znane oraz takie, które nie zostały opisane, np. pomniki przyrody na terenie gminy Przerośl, które młodzież, podczas wycieczek, we współpracy z pracownikami Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Urzędu Gminy oczyści, oznakuje i opisze. Będzie to przewodnik dwujęzyczny – młodzież opisze obiekty w jęz. polskim i angielskim. Zamieści również wykonane przez siebie zdjęcia. Młodzież będzie pracowała metodą projektu pod opieką nauczycielki geografii i przyrody, nauczyciela polonisty, anglisty i informatyka. Odbiorcami projektu jest grupa młodzieży gimnazjalnej, należącej do Szkolnego Koła PTTK. Wcześniej była to młodzież nieśmiała, bez chęci do pracy i pomysłu na przyszłość. Przynależność do koła stworzyła warunki, aby zmniejszyć nieśmiałość i pobudzić ich aktywność. Udział w projekcie efekty te wzmocni. Dodatkowo zostaną włączeni w działalność społeczną i publiczną, nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w parktyce korzystając z technik informacyjnych i posługując się jęz. angielskim. Młodzież mieszka w Przerośli i okolicznych wsiach-na spotkania przywożona będzie przez rodziców. Uzyskane fundusze przeznaczone będą na zakup aparatu cyfrowego, wywołanie zdjęć oraz wydrukowanie Przewodnika. Ponadto będą wykonane tabliczki informacyjne i ogrodzenia objętych opieką pomników przyrody.

Budżet projektu: 11 608 zł

Dotacja: 5 200 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum w Przerośli

Miejscowość: Przerośl

Ulica, nr domu i lokalu: Dworna 5

Kod pocztowy i Poczta: 16-427 Przerośl

Województwo: podlaskie

Powiat: suwalski

Adres strony internetowej: –

Z przewodnikiem do celu – witamy w przeroskiej krainie

Rynek 8, 16-427 Przerośl, Polska

Więcej