Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Cudze chwalicie, swego nie znacie – wykonanie folderu reklamowego i filmu o naszej miejscowości - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska w Białej Nyskiej

Cel:

Celem projektu jest stworzenie sytuacji poznawczo-wychowawczych, które rozwiną i wzmocnią uczuciowy zwiazek młodych ludzi ze środowiskiem lokalnym, jego historią. Bezpośrednie zetknięcie się młodzieży z tradycją, obyczajami, zabytkami kultury materialnej i duchowej wsi pozwolą na umocnienie więzi emocjonalnej z najbliższym środowiskiem poprzez przygotowanie i wykonanie folderu reklamowego i filmu.

Odbiorcy projektu:

Grupa odbiorców to młodzież gimnazjalna i szkoły średniej w wieku od 14 do 18 lat, zamieszkała w naszej miejscowości.

Opis projektu:

Projekt obejmuje przygotowanie i wydanie folderu reklamowego o naszej miejscowości oraz nakrcęnie filmu, który pokaże życie jego mieszkańców i będzie początkiem swoistej kroniki wsi.Głównym celem jest rozbudzenie w młodych ludziach zainteresowania swoim miejscem zamieszkania i jego najbliższą okolicą ze szczególnym uwzględnieniem walorów kulturowych, przyrodniczych, rekreacyjnych i turystycznych, kształtowanie poczucia więzi z miejscem, w którym mieszkają oraz nabywanie umiejętności dobrej organizacji pracy. Projekt pozwoli na lepsze poznanie historii miejscowości, znajdujących się w niej zabytków. Stworzy warunki do osiągnięcia umiejętności posługiwania się programem Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Zainteresuje młodzież rozwojem wiedzy informatycznej oraz nowymi możliwościami dostepu do informacji i komunikowania się. Prace nad folderem i filmem pozwolą ich uczestnikom zaprezentować swoje umiejętności w różnych dziedzinach jak również rozwijać kreatywność i aktywność na terenie swojej miejscowości. Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i szkoły średniej, która przez to, że nie posiadamy na wsi Domu Kultury 'skazana’ jest na przystanek autobusowy lub atrakcje jakie proponuje pobliskie miasto. Poprzez ten projekt będą mogli racjonalnie i ciekawie zagospodarować swój czas. Spotkania będą odbywały się w swietlicy szkoły podstawowej. Efektem ich pracy będzie przedstawienie mocnych stron naszej wsi, które ukażą w folderzde i filmie. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup kamery, dofinansowanie aparatu, druk folderów, warsztaty, pokryje koszty obsługi projektu.

Budżet projektu: 7 456 zł

Dotacja: 5 600 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska w Białej Nyskiej

Miejscowość: Biała Nyska

Ulica, nr domu i lokalu: Czterech Pancernych 1

Kod pocztowy i Poczta: 48-351 Biała Nyska

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Adres strony internetowej: http://

Cudze chwalicie, swego nie znacie – wykonanie folderu reklamowego i filmu o naszej miejscowości

Nyska 27a, 48-303 Biała Nyska, Polska

Więcej