Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

W krainie białych skał i zamków – ze współczesności w czasy legend - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum w Kroczycach

Cel:

Celem projektu jest:
­- zachęcanie młodzieży do poznawania historii kultury, obyczajów, zwyczajów, tradycji oraz walorów turystycznych swojego regionu,
­- kształtowanie jednostek kreatywnych, przedsiębiorczych, pełnych zapału, pomysłów do pracy na rzecz środowiska,
­- rozbudzanie aspiracji twórczych i poznawczych – dowartościowanie dzieci i młodzieży wiejskiej,
­- dokumentowanie i popularyzacja tradycji kulturowych regionu

Odbiorcy projektu:

Realizacja projektu będzie się odbywać w grupach zadaniowych, które będą pracowały pod kierunkiem nauczycieli naszego gimnazjum. Przewidujemy realizacje zadań w siedmiu grupach, w których łącznie pracować będzie 60 uczniów. Grupy będą zróżnicowane wiekowo: 14 – 16 lat.

Opis projektu:

Celem projektu jest poznanie przez uczniów historii i dnia dzisiejszego ich 'małej ojczyzny’ oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń śladów odchodącego świata. W trakcie realizacji projektu chcemy rozwijać uzdolnienia i talenty młodzieży, ożywić życie kulturalne regionu, stworzyć optymalne warunki do działań wspomagających rozwój uzdolnień oraz pożytecznie i twórczo zagospodarować czas wolny gimnazjalistów. Realizując projekt chcemy pobudzić aspiracje twórcze i poznawcze grupy młodych ludzi oraz dać im szansę rozwoju porównywalną do tej jaką dysponuje młodzież pochodząca z dużych ośrodków miejskich.
Realizacja projektu będzie się odbywać w grupach zadaniowych, pracujących pod kierunkiem nauczycieli gimnazjum.
Przewidujemy organizację wycieczek 'Szlakiem Orlich Gniazd’, w trakcie których uczniowie będą gromadzić informacje dotyczące historii regionu, zabytków znajdujących się w jego obrębie a następnie sporządzać opis historyczny, geograficzny, przyrodniczy i kulturowy regionu. Nawiążemy współpracę z: dziennikarzem, fotografem, Teatrem 'Migreska’, Fundacją 'Domin’, Łódzką Szkołą Filmową, Kołem Gospodyń Wiejskich, zespołem folklorystycznym 'Ziemia Kroczycka’, twórcami ludowymi i rękodzielnikami. Efektem naszej współpracy będą: 'Zielnik Czarownicy’, spektakl oparty na regionalnych legendach i podaniach, wystawa rękodzieła twórców ludowych, przewodnika po ciekawych miejscach gminy Kroczyce i regionu, tańców ludowych oraz degustację potraw regionu. Dotację planujemy przeznaczyć na organizację warsztatów tematycznych, zajęć rękodzielniczych, księgowość, materiały pomocnicze.

Budżet projektu: 9 700 zł

Dotacja: 5 200 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Kroczycach

Miejscowość: Kroczyce

Ulica, nr domu i lokalu: Sienkiewicza 7

Kod pocztowy i Poczta: 42-425 Kroczyce

Województwo: śląskie

Powiat: zawierciański

Adres strony internetowej: –

W krainie białych skał i zamków – ze współczesności w czasy legend

Sienkiewicza 3, 42-425 Kroczyce, Polska

Więcej