Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Internetowe radio młodzieżowe w Gminie Olesno - 2006

Realizowany przez:

Miejski Dom Kultury w Oleśnie

Cel:

Celem projektu jest wykorzystanie internetowych technik informacyjnych dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzenia aktywności młodzieży w Gminie Olesno.

Odbiorcy projektu:

Wiek młodzieży objętej projektem 13-19 lat. Prezenterzy radiowi zostaną wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Olesno.

Opis projektu:

Oleska oświata wymaga nowych, innowacyjnych bodźców edukacyjnych, w których aktywnym uczestnikiem i realizatorem będzie młodzież również z terenów wiejskich. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców i samej młodzieży Miejski Dom Kultury w Oleśnie planuje stworzyć młodzieżowe radio internetowe, będące przedmiotem projektu. Radio prowadzone będzie przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną w godzinach popołudniowych, pięć dni w tygodniu. Audycje zostaną podzielone na bloki tematyczne: humanistyczny, przyrodniczy, nauk ścisłych i rozrywkę, podczas których pogłębiana i utrwalana będzie wiedza, zdobyta na zajęciach szkolnych, w formie serwisu informacyjnego. Nie zabraknie ciekawostek naukowych nie objętych standardowym programem nauczania. Planuje się ponadto prezentację multimedialną ciekawych książek młodzieżowych. Nad całością nadawanych audycji czuwać będzie nauczyciel-koordynator. Rezultatem projektu będzie pogłebianie wiedzy przez dzieci i młodzież posiadającą dostęp do internetu w domu.

Budżet projektu: 23 690 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejski Dom Kultury w Oleśnie

Miejscowość: Olesno

Ulica, nr domu i lokalu: Wielkie Przedmieście 31

Kod pocztowy i Poczta: 46-300 Olesno

Województwo: opolskie

Powiat: oleski

Adres strony internetowej: –

Internetowe radio młodzieżowe w Gminie Olesno

Wielkie Przedmieście 22, 46-300 Olesno, Polska

Więcej