Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Utkane z marzeń – pracownia tkacka - 2006

Realizowany przez:

Miejski Dom Kultury w Chojnowie

Cel:

Integracja młodzieży z różnych grup społecznych, budowanie poczucia własnej wartości (udział w Festiwalu Tkactwa z własnoręcznie wykonanymi pracami jako potwierdzenie możliwości osiągania sukcesów), zdobycie umiejętności artystycznych i kształtowanie postaw prospołecznych (aukcja prac na rzecz dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej), pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z pracowni plastycznej oraz chętni ze środowisk zagrożonych tzw. wykluczeniem społecznym (gimnazjaliści 14-16 lat) + młodzież z WTZ.

Opis projektu:

Pracownia tkacka ma być jedną z alternatywnych form spędzania czasu wolnego, adresowaną m.in. do młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby 'zagrożone’ wskazane przez szkoły (wychowawców), poradnię pedagogiczno-psychologiczną oraz Warsztat Terapii Zajęciowej zostaną uzupełnione członkami pracowni plastycznej MDK (wszędzie – młodzież gimnazjalna). W sumie ok. 40 osób. Chcemy poprzez działania artystyczne w pracowni kreować przywiązanie do 'małej ojczyzny’, budzić wrażliwość plastyczną i emocjonalną, empatię, kształtować aktywne postawy wobec rzeczywistości, uczyć postaw prospołecznych.
Informacje o projekcie i nabór uczestników odbędzie się poprzez lokalne media oraz bezpośrednio – spotkania w szkołach. Zajęcia plastyczne, poznawanie technik tkackich, praca na krosnach – 2x w tygodniu od stycznia do końca maja 2007 w MDK. 9 czerwca 2007 – na V Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego w Chojnowie – prezentacja grupy i jej wyrobów.
Pracownia tkacka stanie się jednym ze stałych działań MDK i uzupełni listę funkcjonujących sekcji.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup 30 szt. krosien wraz z wełną, częściowo pokrycie kosztów zakupu materiałów na uszycie strojów tkaczy oraz wynagrodzenie instruktora od stycznia do końca maja 2007r.

Budżet projektu: 13 510 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejski Dom Kultury w Chojnowie

Miejscowość: Chojnów

Ulica, nr domu i lokalu: Małachowskiego 7

Kod pocztowy i Poczta: 59-225 Chojnów

Województwo: dolnośląskie

Powiat: legnicki

Adres strony internetowej: –

Utkane z marzeń – pracownia tkacka

Legnicka 39A, 59-224 Chojnów, Polska

Więcej