Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wtedy się ogród nam otworzy – ogród srebrzysty, pełen zorzy - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum w Ścinawce Średniej

Cel:

Celem projektu jest rozwój zainteresowań uczniów, zmiana ich postaw i stworzenie dzieki temu grupy liderów, którzy będą wspierali nauczycieli w kreowaniu innego stylu w szkole i środowisku – stylu ukierunkowanego na rozwój własnej osobowości, na osiąganie sukcesu, na kreowanie nowej rzeczywistości w swoim miejscu zamieszkania. Jednocześnie pragniemy wyposażyć uczniów w praktyczne umiejętności.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą uczniowie gimnazjum – około 70 osób, zakwalifikowani w drodze wolnego naboru w każdej klasie. Uczniowie zamieszkują wsie objęte rejonem szkoły – Ścinawkę, Suszynę, Raszków i Tłumaczów.

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzenie uczniów gimnazjum do inicjatywy i działania na rzecz rozwoju własnego i środowiska. Pragniemy przezwyciężać stereotypy i nabyte postawy bierności poprzez pokazywanie uczniom innych perspektyw – spotkania z ludźmi nauki, pasjonatami, pokazywanie świata w innym wymiarze, ciekawych miejsc,wyzwolenie wrodzonej ciekawości człowieka. Założony cel chcemy osiągać poprzez przekształcenie szkoły w instytut doświadczalny.Każda klasa prowadzić będzie w szkole hodowlę określonej grupy roślin: kaktusów, roślin ozdobnych, kwiatów, palm, roślin ciekawych. W każdej klasie stowrzone zostaną dwa 5-osobowe zespoły uczniów: hodowców i informatyków. Grupa pierwsza zajmować się będzie hodowlą, pozyskiwaniem roślin, szkoleniem w zakresie hodowli roślin, a grupa druga pozyskiwaniem informacji na temat danej rośliny oraz tworzeniem kompleksowego opisu danej rośliny, a także nawiązywaniem kontaktów z hodowcami z całego świata. Dodatkowo dla wszystkich chetnych prowadzone będą zajęcia z aranżacji kwiatowej i ogrodowej.Przewidujemy także wycieczki tematyczne do ogrodu botanicznego oraz spotkania z naukowcami. Podsumowaniem pracy będzie Święto Roślin połaczone z wystawą hodowanych roślin oraz wydanie albumu .Dotacja przeznaczona będzie na organizację zajęć oraz zakup materiału hodowlanego, sprzętu oraz wycieczki dydaktyczne.

Budżet projektu: 15 091 zł

Dotacja: 5 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Ścinawce Średniej

Miejscowość: Ścinawka Średnia

Ulica, nr domu i lokalu: Sikorskiego 34

Kod pocztowy i Poczta: 57-410 Ścinawka Średnia

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Adres strony internetowej: http://

Wtedy się ogród nam otworzy – ogród srebrzysty, pełen zorzy

Sikorskiego 21, 57-410 Ścinawka Średnia, Polska

Więcej