Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Drzewo - 2006

Realizowany przez:

Klub Młodego Ekologa przy Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

Cel:

Utworzenie szlaku dendrologicznego rozwinie aspiracje poznawcze wśród młoszieży oraz włączy ich w działania na rzecz społeczności lokalnej. Nakręcenie filmu udoskonali ich umiejętności posługowania się komputerem, kamerą i internetem. Film, zielniki i minikalendarz, wykonane przez młodzież staną się doskonałymi materiałami edukacyjnymi, a zarejestrowanie KME umożliwi rozwój samorządowości.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą członkowie KME (15-16 lat), zamieszkali w Radlinie. Nie jest to przypadkowa grupa, lecz młodzież posiadająca zainteresowania przyrodnicze. Uczniowie pochodzą z różnych rodzin i środowisk społecznych, ale to nie stanowi dla nich problemu, chcą być i działać razem.

Opis projektu:

Na podstawie rozmów z członkami KME, stwierdziliśmy, iż młodzież ma mało możliwości aktywnego rozwoju aspiracji poznawczych w praktyce, nie ma wpływu na działania proekologiczne w mieście oraz nie włącza się w działalność społedzną mającą na celu podniesienie świadomości ekologiczno-edukacyjnej lokalnego społeczeństwa. Realizacja naszego projektu ma zmobilizować młodzież do rozwijania postaw aktywnych wobec rzeczywistości, podnieść umiejętności społeczne dzięki wystąpieniom publicznym i nawiązaniu współpracy z organizacjami i firmami lokalnymi oraz rozwijać umiejętności informatyczno- interpersonalne. Działania projektu będą adresowame do młodych ludzi w wieku 15-16 lat, będących członkami KME. Spośród nich zostaną wyłonione grupy 5-6 osobowe: reportersko- fotograficzna wykona film o życiu drzewa, zdjęcia, sprawozdania z naszych działań; botaniczna oznaczy gatunki na szlaku dendrologicznym i zaprojektuje tablice informacyjne oraz zaprojektuje minikalendarz dendrologiczny Radlina posadzi kłokocza w alei kłokoczowej; artystyczna poprowadzi happening dendrolodiczny dla miasta, sesje naukowe oraz wykona wystawę własnych prac polonistycznych ( wiersze o drzewach) i plastycznych-ozdoby z odpadów drzewnych; intormatyczna opracuje prezentację multimedialną o naszych działaniach oraz nawiąże współpracę ze szkołą z Finlandii w celu wymiany informacji o drzewach; terenowa zdobędzie informacje o historii lasów w Radlinie i zastosowaniu drewna. Członkowie KME obsadzą teren na hałdzie. Dotacja będzie przeznaczona na zakup kamery, materiałów biurowych, organizację wystawy prac.

Budżet projektu: 11 764 zł

Dotacja: 6 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Klub Młodego Ekologa przy Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

Miejscowość: Radlin

Ulica, nr domu i lokalu: K.Makuszyńskiego 17

Kod pocztowy i Poczta: 44-310 Radlin

Województwo: śląskie

Powiat: wodzisławski

Adres strony internetowej: –

Drzewo

Makuszyńskiego 12, 44-310 Radlin, Polska

Więcej