Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bliżej Słońca - 2006

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Długomiłowicach

Cel:

Cele naszego projektu to:
– nabycie umiejętności planowania własnego domu przyszłości z uwzględnieniem zastosowania w nim energii alternatywnych;
– wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej.
– podnoszenie świadomości mieszkańców gminy z zakresu racjonalnego korzystania z zasobów energetycznych;
– stworzenie podstaw lokalnej grupy społecznej, ktora w przyszłości będzie wspierała oświatę wiejską.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami działań zawartych w projekcie będzie młodzież w wieku gimnazjalnym, zarówno mieszkająca na terenie, gdzie położona jest szkoła, jak również ta, która do szkoły dojeżdza.

Opis projektu:

Projekt ma umożliwić młodemu pokoleniu nabycie umiejętności częściowego planowania własnej przyszłości z uwzględnieniem przypuszczalnych zmian, które będą miały miejsce w gospodarce, a tym samym na rynku pracy; ma wyposażyć je w dodatkowe umiejętności i wiedzę. Z tego tytułu jest on adresowany głównie do młodego pokolenia, które w niedalekiej przyszłości wejdzie na rynek pracy. Punktem ciężkości zaplanowanych działań jest ekologia, a konkretnie energia alternatywna..Poznając tę tematykę, uczestnicy projektu uzyskają dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu technik informatycznych i nauk ścisłych oraz rozwiną zdolności prospołeczne. Dotacja zostanie przeznaczona w dużej mierze na sfinansowanie dzialań zawartych w projekcie – zakup materiałów biurowych, programu komputerowego umożliwijącego stworzenie wirtualnego domu przyszłości, pokrycie kosztów wycieczki, sfinansowanie kosztów osobowych wynikających z prowadzenia dodatkowych zajęć przez nauczycieli, kosztów dodatkowej eksploatacji pomieszczeń szkolnych, wyjazdów służbowych związanych z realizacją projektu. Tylko częściowe zostanie ona przeznaczona na zakup środków trwałych, które ułatwią i usprawnią przewidziane działania oraz podniosą atrakcyjność ogólnej oferty edukacyjnej naszego gimnazjum- zakup środków audiowizualnych, a także dodatkowego sprzętu do pracowni komputerowej.

Budżet projektu: 8 395 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Długomiłowicach

Miejscowość: Długomiłowice

Ulica, nr domu i lokalu: Parkowa 8

Kod pocztowy i Poczta: 47-208 Reńska Wieś

Województwo: opolskie

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Adres strony internetowej: –

Bliżej Słońca

Główna 26, 47-208 Długomiłowice, Polska

Więcej