Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Poznać i chronić zielone enklawy - 2006

Realizowany przez:

Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Cel:

Poznanie, opisanie i ochrona cennych przyrodniczo miejsc, podzielenie się swoją wiedzą, promocja środowiska lokalnego i praca na jego rzecz.

Odbiorcy projektu:

Młodzież LO w Psarach w wieku 16-19 lat, zainteresowana przyrodą i jej ochroną. Młodzież pochodzi z gmin Koszęcin i Woźniki.

Opis projektu:

Celem projektu jest inwentaryzacja cennych przyrodniczo miejsc w gminach Woźniki i Koszęcin i ewentualna ich ochrona. Wymienione Gminy leżą w obszarze tzw. 'Zielonego Śląska’, charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi. Znajdują się na ich terenie cenne przyrodniczo miejsca: starorzecza, torfowiska, nieczynne wyrobiska skał wapiennych, półnaturalne łąki, wydmy śródlądowe. Miejsca te są dotychczas niezbadane, nieznana jest flora tych terenów. W ramach projektu młodzież naszego Liceum prowadzić będzie wiosną 2007 roku badania terenowe wyżej opisanych miejsc. Efektem tych badań będzie dokładna charakterystyka florystyczna, fitosocjologiczna, geograficzna i ekologiczna. Już sam charakter tych terenów świadczy o ich cenności; dokładne ich poznanie pozwoli na wystąpienie do odpowiednich władz o ochronę tych wartościowych przyrodniczo miejsc. Oprócz wyżej opisanych celów – korzyści dla środowiska lokalnego, niezaprzeczalne będą korzyści dla młodzieży. Praca w ramach projektu pozwoli poznać lokalne środowisko przyrodnicze, zdobyć pozaszkolną wiedzę z biologii i geografii, kształtować aktywną postawę wobec rzeczywistości, włączyć młodzież w działania na rzecz lokalnej społeczności, uczyć współpracy i współdziałania młodzieży z innymi osobami i instytucjami.

Budżet projektu: 9 100 zł

Dotacja: 6 800 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Miejscowość: Psary

Ulica, nr domu i lokalu: Główna 91

Kod pocztowy i Poczta: 42-287 Lubsza

Województwo: śląskie

Powiat: lubliniecki

Adres strony internetowej: –

Poznać i chronić zielone enklawy

Główna 55, 42-287 Psary, Polska

Więcej