Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Historia starej fotografii - 2006

Realizowany przez:

Młodzieżowa Grupa Artystyczna w Preczowie

Cel:

Głównym celem naszego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty edukacyjnej ponad tą, którą oferują placówki oświatowe, zachęcanie młodych ludzi do działań na rzecz własnego środowiska poprzez dokumentowanie, publikacje oraz prezentację zdobytych informacji, integracja i budowanie wśród młodzieży ducha aktywności twórczej w kwestiach kulturowych.

Odbiorcy projektu:

Realizatorami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat, mieszkańcy Gminy Psary. Odbiorcami pośredni będą mieszkańcy i inni zainteresowani projektem.

Opis projektu:

Celem naszego projektu jest zbieranie i gromadzenie materiałów historycznych oraz pobudzenie mieszkańców do szukania swoich korzeni, aby bardziej utożsamiali się ze swoją miejscowością, w której żyją i jednocześnie zainteresowali się dziejami swojej rodziny. Mamy na celu także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz poszerzenie oferty edukacyjnej ponad tą, którą oferują placówki oświatowe w nowo utworzonym Wielostudyjnym Klubie Młodzieżowym. Uczestnicy to młodzież i dorośli (studenci), interesujący się szukaniem i gromadzeniem materiałów historycznych, zajmujący się fotografią, malarstwem, formą literacko – dziennikarską oraz filmem. Projekt zostanie zrealizowany poprzez wyjazdy do innych klubów i stowarzyszeń w celu popularyzacji zachowania tradycji naszego Regionu. Odbędą się warsztaty i seminaria z historykami, dziennikarzami, plastykami, weźmiemy udział w konkursach organizowanych przez inne Kluby Młodzieżowe, spotkaniach genealogicznych (prezentacja dorobku). Wydamy folder pt. 'Saga mojej rodziny’, zaprezentujemy film biograficzny. Efektem projektu będzie powstanie Wielostudyjnego Klubu Młodzieżowego oraz prezentacja drzew genealogicznych w formie plastycznej, promującej twórczość beneficjentów projektu. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów, jakie niosą ze sobą zakup sztalug, antyram i przyborów plastycznych, tuszu do drukarki oraz nagród dla uczestników konkursów. Dotacja obejmie również koszty związane z organizacją dnia kończącego realizację projektu oraz honoraria dla wykładowców i jury konkursowego.

Budżet projektu: 11 680 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Młodzieżowa Grupa Artystyczna w Preczowie

Miejscowość: Preczów

Ulica, nr domu i lokalu: Dębowa 1

Kod pocztowy i Poczta: 42-512 Psary

Województwo: śląskie

Powiat: będziński

Adres strony internetowej: –

Historia starej fotografii

Sosnowa 6A, 42-512 Preczów, Polska

Więcej