Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wszystko o naszej wodzie - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 2 w Bieruniu

Cel:

Projekt ma wyposażyć młodzież w pakiet niezbędnych wiadomości i umiejętności do prowadzenia samodzielnych badań wód lokalnych. Otrzymane wyniki będą wysyłane internetem do amerykańskiej bazy programu GLOBE, co umożliwi młodzieży ich porównanie z innymi danymi z kraju i całego świata oraz formułowanie wniosków. Zostaną one zaprezentowane społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami bezpośrednimi projektu będzie grupa ok. 20 uczniów w wieku 13-14 lat. Pierwszeństwo przypadnie uczniom o zdolnościach przyrodniczych (weryfikacja na podstawie ocen z biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki). Zdecydowana większość uczniów szkoły mieszka w obwodzie. Zaproszeni do jednorazowego konkursu uczniowie z powiatu przyjadą autobusem (koszt uwzględniony w budżecie).

Opis projektu:

Projekt ma wyposażyć młodzież w pakiet niezbędnych umiejętności do prowadzenia samodzielnych badań wód lokalnych. Przewiduje powstanie Koła Badaczy Wód (dla ok. 20 uczniów), gdzie młodzież nauczy się prowadzić badania i interpretować ich wyniki, wybierze miejsca pomiarów i zaplanuje ich stronę organizacyjną, sformuuje pytania badawcze – czego najbardziej chce się dowiedzieć o lokalnych wodach, zaprojektuje karty pracy terenowej, założy stacjonarny dziennik obserwacji, zostanie również zapoznana ze sposobami archiwizacji danych w programie Excel. W każdym tygodniu uczniowie pójdą nad rzekę lub staw pobrać wodę i przeprowadzić jej analizę. Następnie wyniki będą archiwizowane, omawiane, zestawiane z posiadanymi przez uczniów wynikami samodzielnych pomiarów atmosfery i roślinności. Młodzież będzie w ten sposób szukać odpowiedzi na pytania o zależności między wymienionymi elementami przyrody, zgłębiać procesy fizyczne, chemiczne, biologiczne i geograficzne. W ramach popularyzacji takiej formy badań zorganizowane zostaną warsztaty dla uczniów innych gimnazjów powiatu, konkursy dla uczniów naszej szkoły, młodzież napisze raport dla władz miasta na temat stanu wód lokalnych i przygotuje wystawę podsumowującą projekt. W imprezach uczestniczyć będą rodzice, przedstawiciele władz i prasy lokalnej. Planuje się kontynuację pomiarów wód również po zakończeniu projektu.
Dotacja ma zostać przeznaczona na zakup sprzętu koniecznego do badań wody, na materiały potrzebne do przeprowadzenia wspomnianych konkursów oraz jak najszerszego zaprezentowania efektów projektu.

Budżet projektu: 9 600 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 2 w Bieruniu

Miejscowość: Bieruń

Ulica, nr domu i lokalu: Licealna 17a

Kod pocztowy i Poczta: 43-150 Bieruń

Województwo: śląskie

Powiat: bieruńsko-lędziński

Adres strony internetowej: –

Wszystko o naszej wodzie

Licealna 18, 43-150 Bieruń, Polska

Więcej