Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przedmoście Bydgoskie II - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie

Cel:

Celem głównym projektu jest wspieranie aktywności społecznej młodzieży, nawiązywanie współpracy z partnerami oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej w oparciu o lokalne zasoby – poprzez samodzielne odkrywanie historii najbliższej i popularyzowanie jej w środowisku.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna zamieszkała na terenie gminy Sicienko. W części działań uczestniczyć będą całe rodziny (gromadzenie fotografii, poszukiwanie historii, udział w konkursie na drzewo genealogiczne, imprezy międzypokoleniowe towarzyszące wystawom). 80% młodzieży pochodzi ze środowisk popegeerowskich, z rodzin o niskim statusie społecznym, dotkniętych bezrobociem i ubóstwem. Projekt skupiać będzie młodzież chętną do działania. Informacja o projekcie przekazana zostanie w poszczególnych wsiach za pośrednictwem lokalnych liderów, poprzez szkoły i w formie plakatów oraz przez ogłoszenia w lokalnej prasie. Ponieważ zajęcia odbywać się będą w 6 szkołach na terenie gminy, większość uczestników nie będzie miała trudności z dojazdem. Osoby zamieszkałe w odległych miejscowościach będą dowożone na niektóre zajęcia busem wynajętym ze środków grantowych, częściowo dowóz zapewnią rodzice oraz realizatorzy projektu.

Opis projektu:

Celem projektu jest wspieranie aktywności społecznej młodzieży, nawiązywanie współpracy z partnerami oraz wzmacnianie tożsamości regionalnej w oparciu o lokalne zasoby – poprzez samodzielne odkrywanie historii najbliższej i popularyzowanie jej w środowisku.
Planujemy dwukierunkową działalność – z jednej strony kontynuację działań wokół Przedmościa Bydgoskiego (bieżące prace porządkowo – konserwatorskie młodzieży przy schronach, opracowanie i wydanie przewodnika po ścieżce, zorganizowanie rajdu rowerowego szlakiem schronów, wyjazd edukacyjny do Fortów w Toruniu).
W drugi nurt działań włączymy młodzież z wszystkich wsi gminy Sicienko. Poprzez kontakty ze szkołami w Kruszynie, Samsiecznie, Sicienku, Strzelewie, Trzemiętowie i Wojnowie nawiążemy współpracę z lokalnymi liderami, dla których zorganizujemy warsztaty. Wykorzystując walor, jakim są nasze schrony, zaproponujemy poszukiwanie ciekawych obiektów historycznych w ich środowiskach. Uczniowie zgromadzą dokumentację fotograficzną, przedstawiającą dawne widoki miejscowości, przeprowadzą i opracują wywiady z najstarszymi mieszkańcami, przygotują wystawy w swoich środowiskach. Dla uczestników projektu będzie to też doskonała okazja do poznania historii najbliższej oraz stosowania nowoczesnych technologii (skanowanie, obróbka graficzna) dostępnych, a nie wykorzystywanych popołudniami w miejscowych szkołach, oraz do dalszego planowania działań skupionych wokół lokalnego zasobu. Dla liderów udział w projekcie może stanowić impuls do samodzielnej dalszej aktywności – kontynuacji działań, pozyskiwania środków, zakładania stowarzyszeń, nawiązywania współpracy.
Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wydania przewodnika, na koszty operacyjne, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, wyżywienie i dojazd uczestników zajęć terenowych, zorganizowanie warsztatów, wystaw i wyjazdu edukacyjnego oraz honoraria dla prowadzących.

Budżet projektu: 30 000 zł

Dotacja: 21 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie

Miejscowość: Wojnowo

Ulica, nr domu i lokalu: Wojnowo 1

Kod pocztowy i Poczta: 86-014 Sicienko

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Adres strony internetowej: http://www.sil-wojnowo.pl

Przedmoście Bydgoskie II

Wojnowo 9/2, 86-014 Sicienko, Polska

Więcej