Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Chroniclae Unislaviensis - 2006

Realizowany przez:

Unisławskie Towarzystwo Historyczne

Cel:

Wyposażenie młodzieży w umiejętności praktycznego wykorzystania technologii cyfrowych ( głównie archiwizacja cyfrowa-fotograficzna)
Zapoznanie młodzieży z wieloaspektową historią swojej gminy ( kroniki)
Nauczenie młodzieży współpracy z innymi organizacjami
Zapoznanie adeptów z praktycznymi metodami i technikami marketingu
Pobudzenie do twórczych poszukiwań odnajdywania przeszłości swej rodziny
Kreowanie aktywnej i obywatelskiej postawy młodych ludzi a także nauczenie jej odpowiedzialności za to co ją otacza.
Stworzenie Pracowni Archiwizacji Elektronicznej jako miejsca wspólnego dla działaczy tej samej sprawy ( tożsamość grupowa, wspólny cel i wspólny sukces do osiągnięcia poprze prace w grupie).

Odbiorcy projektu:

Realizatorami bezpośrednimi będą głownie uczniowie naszego wiejskiego liceum w Unisławiu, zamieszkujący przede wszystkim teren gminy Unisław a także gmin ościennych (Dąbrowa, Kijewo). Większość potencjalnych kandydatów jest zrzeszona w UTH. Pozostałą cześć mamy zamiar „zwerbować” poprzez bezpośrednie przedstawienie projektu na lekcjach historii. Podobnie rzecz się ma się z uczniami III kl. miejscowego Gimnazjum.
Wszystkim uczniom mieszkającym poza samym Unisławiem, a chcącym wziąć udział w projekcie zagwarantujemy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia popołudniowe, gdyż zasadniczo wszędzie dojeżdżają autobusy PKSu.

Opis projektu:

Celem projektu jest wyposażanie młodzieży w umiejętności pragmatycznego wykorzystania technologii cyfrowych, zapoznania się i praktyczne wykorzystanie najnowszych technik marketingu a także budowanie tożsamości lokalnej młodych ludzi, a także wzbudzanie w nich miłości do swej 'małej ojczyzny’. Sprawdzoną drogą do tego celu jest połączenie przeszłości z nowoczesnością. W przedłożonym projekcie młodzież ( głownie z naszego wiejskiego liceum) kontaktować się będzie z wszystkimi organizacjami gminy a następnie cyfrowo zarchiwizuje kroniki tych instytucji, a także wyda je w formie drukowanej i multimedialnej. W czasie projektu odbywać się będą warsztaty archiwizacji elektronicznej, tworzenia prezentacji multimedialnej, marketingu prasowego i bezpośredniego. Planujemy także oficjalną prezentacje efektów projektu w czasie Dni Unisałwia, gdzie będziemy mieli własne stanowisko. Dotacja przeznaczona będzie głównie na wyposażenie powstałej w czasie projektu Pracowni Archiwizacji Elektronicznej (lustrzanka cyfrowa, program graficzny) oraz druk kronik i stworzenie prezentacji. Dodatkowo przewiduje się koszty związane z reklamą produktów, dojazdami młodzieży i koordynatorów. Pracownia ma w przyszłości archiwizować zbiory prywatne uczestników projektu oraz mieszkańców gminy jak również propagować tą formę zabezpieczenia źródeł rodzinnych. Działać będzie w 3 sekcjach (technicznej , edycji i analiz źródłowych oraz marketingu projektu i jego wytworów).

Budżet projektu: 27 800 zl zł

Dotacja: 22 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Projekty Modelowe

Unisławskie Towarzystwo Historyczne

Miejscowość: Unisław

Ulica, nr domu i lokalu: Lipowa 31

Kod pocztowy i Poczta: 86-260 Unisław

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: chełmiński

Adres strony internetowej: http://

Chroniclae Unislaviensis

Szeroka 33, 86-260 Unisław, Polska

Więcej