Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tutejsi - 2006

Realizowany przez:

Pracownia Architektury Żywej w Lipsku

Cel:

Celem projektu jest wzmocnienie poczucie własnej wartości wśród uczestników. Chcemy by odkryli znaczenie kultury i zrozumieli że może ona być szansą oraz to że tradycję jako zjawisko wchodzące w dialog ze zmieniającym się światem odnaleźć można i dziś – w czasach rozwoju technologii i globalizacji.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku od 15-18 lat zaangażowana we wcześniejsze działania stowarzyszenia; „nowi’ których zainteresowała nasza działalność oraz osoby które pozyskamy poprzez bezpośrednie propozycje udziału. Młodzież pochodzi z Lipska. Dodatkowo na jednym z etapów projektu grupę odbiorców stanowić będzie młodzież z Warszawy (8 osób).

Opis projektu:

Wieś to margines, kultura wiejska to zacofanie. To często słyszane określenia. Uciekamy więc i od wsi i od jej kultury. Czy jednak wystarczy to by czuć się lepszym, czy wręcz przeciwnie gromadzi to w nas pokłady niezadowolenia. Czy z takim założeniem możemy budować swą osobowość i funkcjonować w otaczającym świecie.
Kultura miejska to teatr, kino, muzyka, kultura wiejska to pieśń, gwara, rękodzieło. Kultura miasta się rozwija, kultura wsi zanika. Tradycja wiejska by trwać, musi reagować na zachodzące zmiany. Chcemy pokazać walory tradycji i ożywić je w świadomości młodych ludzi. Projekt pozwoli młodzieży terenów wiejskich zrozumieć znaczenie TAKIEJ tradycji – otwartej na nowoczesność.
Pieśń ludowa będzie punktem wyjścia i elementem przewodnim działań w których udział weźmie młodzież z Lipska. Weźmie ona udział w cyklu regularnych spotkań i pozna tradycję śpiewu zachowaną jeszcze na wsi poprzez warsztaty, a następnie z roli uczących się wejdzie w rolę nauczycieli i przeprowadzi warsztaty dla młodzieży z Warszawy. Z kolei młodzież warszawska wprowadzi ich w sztukę performance i wspólnie zbudują w oparciu o pieśni ludowe, spektakle przedstawiane następnie na ulicach stolicy. Tak nastąpi zderzenie tradycji z nowoczesnymi środkami wyrazu, w taki sposób pieśń ludowa zaistnieje w kulturze miasta. Całe to zjawisko przedstawiać będzie film, kręcony w trakcie projektu przez uczestników. A w finale projektu przeprowadzone zostaną pokazy filmu połączone z koncertami pieśni.
Dzięki przeprowadzeniu projektu młodzi uczestniczący w działaniach będą mogli zrozumieć że człowieka współtworzy kultura, że tradycję należy pojmować nie jako folklor, taniec i strój ludowy lecz jako kontynuacje, która wchodzi w dialog ze zmieniającym się światem, uaktualnia swą formę lecz nie zatraca swego sedna. Taka tradycja jest szansą. Chcemy odkryć tradycję i odnaleźć jej miejsce we współczesnym świecie tak by stała się szansą młodych ludzi.
Dotacja zostanie przeznaczona na przeprowadzenie warsztatów i zakup komputera do montażu i filmu.

Budżet projektu: 30 120 zł

Dotacja: 20 300 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Projekty Modelowe

Pracownia Architektury Żywej w Lipsku

Miejscowość: Lipsk

Ulica, nr domu i lokalu: Rynek 2

Kod pocztowy i Poczta: 16-315 Lipsk

Województwo: podlaskie

Powiat: augustowski

Adres strony internetowej: http://www.paz.most.org.pl/

Tutejsi

pomnik - Zginęli za Polskę,, (park), Rynek 16-315, 16-315 Lipsk, Polska

Więcej