Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Mobilna Akademia Naukowa – MANieczki - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyrodnicy Nadwarciańscy w Manieczkach

Cel:

Rozwój działań projektu prowadzący do wyrównywania szans w kierunku wypracowania metody modelu poprzez nauki matematyczno – przyrodnicze w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mające na celu ułatwienie startu do szkół ponadgimnazjalnych, rozwój kształcenia pod kątem edukacji informatycznej, językowej (utrzymywanie kontaktów z placówkami zagranicznymi) oraz przedmiotów ścisłych jest priorytetem projektu modelowego.
Projekt modelowy spełnia również następujące zadania:
– rozbudzanie aspiracji twórczych i poznawczych wśród młodzieży,
– zwiększenie zainteresowania trudnymi przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi w celu osiągnięcia wyższych wyników na egzaminach gimnazjalnych i uczestniczeniu w konkursach przedmiotowych,
– wyposażenie animatorów w umiejętności interpersonalne i umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych, aby przeszkolili liderów partnerów,
– wyposażenie animatorów w umiejętności takie jak: prowadzenie konferencji naukowych, konferencji online, debat, przygotowania profesjonalnych wystaw i seminariów,
– zaproponowanie nowej formy zajęć pozalekcyjnych – 'Mobilne laboratorium’ objazd po placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich, klubach z prezentacją multimedialną oraz materiałami edukacyjnymi, aby zachęcić do prostych badań np. mikroskopowanie (bazą do realizacji ww. celu będą umiejętności ,które zdobyto podczas realizacji poprzedniego projektu),
– stworzenie pilotażu w innym środowisku, placówki partnerskiej i przeszkolenie tamtejszych nauczycieli, którzy podejmą działania projektowe.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie gimnazjum 13- 16 lat, nauczyciele trenerzy, władze lokalne oraz mieszkańcy środowiska (członkowie stowarzyszeń) oraz uczniowie, nauczyciele placówki pilotażowej wraz z mieszkańcami tamtejszego środowiska lokalnego.
Odbiorcami działań objętych projektem są wszyscy uczniowie gimnazjów, mieszkańcy lokalnych środowisk, a także placówka pilotażowa, wszyscy zainteresowani działaniami projektu modelowego dostępnymi podczas targów edukacyjnych i na stronie www.

Opis projektu:

Rozwój działań projektu prowadzący do wyrównywania szans w kierunku wypracowania metody modelu poprzez nauki matematyczno- przyrodnicze w środowisku wiejskim i małomiasteczkowym.
Jak dowodzą wyniki testów kompetencji i egzaminów gimnazjalnych przedmioty ścisłe stanowią poważny problem. Młodzież uznaje je za zbyt trudne lub nudne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów (ankieta) proponujemy atrakcyjne i twórcze działania w zakresie tych przedmiotów co pokona niechęć do nauki ww. przedmiotów i wzbudzi motywację do ich nauki.
Projekt modelowy zakłada dalszy rozwój umiejętności badawczych, informatyczno- technicznych, językowych, społecznych i ekologicznych wśród młodzieży, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji warsztatowych poprzez stosowanie metod aktywnych, wykorzystanie NTI, które będą przydatne w nowej formie działań- podejmowanie nowej roli- liderów prowadzących szkolenia dla nauczycieli placówek partnerskich.
Nowe formy pracy modelu badawczego takie jak: organizowanie konferencji naukowej, konferencji online, sympozjów naukowych z udziałem uczestników pilotażu, wykładów, wystawy, opracowania pakietu szkoleniowego, targów edukacyjnych. Propagowaniu tej metody badawczej ma służyć mobilne laboratorium docierające do klubów, świetlic wiejskich- pokonujące barierę odległości. Każdy będzie mógł się sprawdzić w roli badacza, przełamać lęk przed nieznanym, odnieść sukces, pokonać poczucie niskiej wartości (ja też mogę). Projekt modelowy zakłada wprowadzenie projektu w formie pilotażu w innym gimnazjum. Sprawdzona metoda badawcza oraz nowe formy działań będą zastosowane w innym środowisku edukacyjnym na dwóch poziomach „juniorzy uczą juniorów, seniorzy seniorów”
Uczestnikami projektu będą: uczniowie i trenerzy nauczyciele- szkoły macierzystej (członkowie Stowarzyszenia) oraz uczniowie i nauczyciele wchodzący w działania pilotażu.
Dotacja zostanie przeznaczona na rozwój i rozszerzenie projektu o nowe formy pracy takie jak: konferencje naukowe, konferencje online, sympozja, debaty oraz szkolenia uczestników projektu pilotażowego i związane z tym potrzeby (pakiet szkoleniowy).
Upowszechnianie doświadczeń oraz opracowanych materiałów i metod pracy nastąpi na stronie internetowej Stowarzyszenia. Propagowanie naszych działań odbywać się będzie w środowisku lokalnym i na znacznie szerszym forum. Z pieniędzy dotacji chcielibyśmy zakupić laptop, kamerę internetową, przenośną nagrywarkę DVD, aparat cyfrowy, materiały biurowe, materiały konferencyjne niezbędne do upowszechnienia metody badawczej procesie wyrównywania szans edukacyjnych.

Budżet projektu: 40 740 zł

Dotacja: 20 700 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Przyrodnicy Nadwarciańscy w Manieczkach

Miejscowość: Manieczki

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 6

Kod pocztowy i Poczta: 63-112 Brodnica

Województwo: wielkopolskie

Powiat: śremski

Adres strony internetowej: –

Mobilna Akademia Naukowa – MANieczki

Ogrodowa 1, 63-112 Manieczki, Polska

Więcej