Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Media – Paszport do przyszłości - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Cel:

Młodzież w środowisku wiejskim ma ograniczone możliwości realizowania swoich pomysłów i zainteresowań, szczególnie w zakresie szeroko pojętego dziennikarstwa. Mają oni małą siłę przebicia, przegrywają z młodzieżą miejską, która charakteryzuje się większą pewnością siebie oraz determinacją w dążeniu do celu, czego brakuje naszym podopiecznym. Projekt ma przełamać barierę nieśmiałości i wyćwiczyć postawy asertywne, a jednocześnie prospołeczne młodzieży wiejskiej. Uczniowie, najczęsciej na rozgrywkach sportowych, przyzwyczajani są do rywalizacji. Podczas realizacji projektu tworzą oni drużynę, i dzieki temu wspólny służący wszystkim cel może zostać osiągnięty.
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich, zdobycie podstawowych umiejętnosci dziennikarskich oraz posługiwania się profesjonalnymi programami komputerowymi, nauka języków obcych, ułatwienie trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, rozwijanie zainteresowań oraz zagospodarowanie czasu wolnego, włączanie do realizacji projektu uczniów mających problemy w nauce i osób niepełnosprawnych, propagowanie nowych nowatorskich metod pracy, umożliwienie dostępu do mass-mediów uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej, pogłębianie tożsamości lokalnej.

Odbiorcy projektu:

Wiek: młodzież gimnazjalna tj. od 13-16 lat
Sposób rekrutacji: dobrowolne wyrażenie chęci udziału w projekcie przy jednoczesnym propagowaniu dobrych jego stron
Miejsce zamieszkania: Gmina Gierałtowice
Dojazd: komunikacją miejską za zgodą rodziców

Opis projektu:

Projekt ma na celu ułatwienie możliwości edukacyjnych oraz startu w dorosłe życie młodzieży wiejskiej. Chcemy uświadomić im poprzez różne interesujące spotkania, wycieczki dydaktyczne oraz realizowane projekty, że ich przyszłość, wykształcenie i cele życiowe zależą od ich zaangażowania i pracy własnej. Uczniowie mogą korzystać z doświadczeń swoich rodziców i wychowawców, a jeśli do tego dołączą nowe umiejętności nabyte w szkole i na zajęciach dodatkowych, czyli znajomość języków obcych, nowych technik multimedialnych oraz zaczną kształtować swoją osobowość na miarę nowych czasów, wtedy mają szanse zaistnieć w rzeczywistości XXI wieku. Kształcenie nie może być monopolem szkół, dlatego zależy nam, aby włączyć do naszych przedsięwzięć partnerów lokalnych: samorząd terytorialny, stowarzyszenia społeczne oraz rodziców. Wszelkie organizacje zatrudniające ludzi mają być instytucjami uczenia się i nauczania, a szkoła ma stopniowo nawiązać współpracę z pracodawcami dla dobra obu stron. Bezpośrednio w realizacji projektu będzie uczestniczyć 60 uczniów Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. W trakcie realizacji projektu młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach warsztatowych na temat pracy dziennikarza z zakresu etyki zawodowej, zasad dokumentowania zdarzeń, rodzajów artykułów oraz znaczenia mediów. Ucniowie poznają warsztat pracy dziennikarza podczas spotkań i wyjazdów do redakcji gazet oraz studia radiowego. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na częściową opłatę osób prowadzących warsztaty, opłatę wyjazdów do redakcji, pokrycie kosztów wydawania gazetki, zakup aparatu cyfrowego, dyktafonu do dokumentowania faktów i zdarzeń oraz panelu radiowęzła z głośnikami.

Budżet projektu: 7 200 zł

Dotacja: 12 700 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach

Miejscowość: Gierałtowice

Ulica, nr domu i lokalu: Powstańców Śl. 41

Kod pocztowy i Poczta: 44-186 Gierałtowice

Województwo: śląskie

Powiat: gliwicki

Adres strony internetowej: –

Media – Paszport do przyszłości

Księdza Roboty 1A, 44-186 Gierałtowice, Polska

Więcej