Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Krajna – badamy, sprzątamy i dbamy - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Cel:

Młodzież gimnazjalna pochodząca ze środowisk wiejskich i małych miast ma bardzo ograniczone możliwości rozwijania zainteresowań, aktywnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz w nowoczesnych formach kształcenia. Niedostateczne środki finansowe (wysoki poziom bezrobocia w regionie) sprawiają, że uczniowie z takich środowisk rzadko wykorzystują najnowsze techniki informacyjne. Wielu z nich nie ma dostępu do komputera i Internetu, nie może też uczestniczyć w dodatkowych zajęciach językowych. Realizacja niniejszego projektu umożliwi pokonanie tych barier gdyż podstawą jego realizacji będzie korzystanie z nowoczesnych technik informatycznych oraz rozwój znajomości języków obcych.
Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości uczestniczenia w cyklu ponadstandardowych zajęć edukacyjnych rozwijających ich zainteresowania oraz podnoszących poziom ich wiadomości i umiejętności, zarówno stricte naukowych jak i społecznych (w tym głównie postaw aktywności społecznej i odpowiedzialności za własny region). Uczestnictwo w projekcie pozwoli młodzieży poznać nowoczesne metody badań środowiska, rozwinąć umiejętności właściwego wnioskowania na podstawie zaobserwowanych sytuacji, posługiwania się różnorodnymi technikami informacyjnymi oraz władania językami obcymi.

Odbiorcy projektu:

Projekt przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum w wieku 13 – 16 lat pochodzących z obwodu szkoły, zwłaszcza z pobliskich wsi ( w tym popegeerowskich) – Niechorz, Zboże, Świdwie, Grochowiec, Kawle – Wybudowanie, Komierówek. Dla wszystkich uczestników zapewniony zostanie dowóz na zajęcia (busy Zakładu Transportu Gminnego w Sępólnie Kr.). Młodzież zostanie poinformowana o możliwości udziału w projekcie poprzez: akcję plakatową, informacje w gazetce szkolnej, szkolnym radiowęźle oraz na specjalnym apelu szkolnym. Ponadto o projekcie poinformowani zostaną rodzice na specjalnych zebraniach.

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum z terenów wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miasta Sepólno Krajeńskie położonych na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Głównym celem jest wyrównywanie szans eduakacyjnych młodzieży poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w inowacyjnych formach zajęć, propagujących ideę konieczności ochrony srodowiska i zasobów naturalnych w bezpośrednim otoczeniu każdego z uczniów.
Podstawowe działania będą obejmowały cykl imprez oraz warsztatów mających na celu realizację tematu projektu. Zajęcia te będą polegały m.in. na analizowaniu stanu środowiska oraz zasobów naturalnych w terenie, przeprowadzeniu prostych badań stopnia zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby, a następnie opracowywaniu wyników prac z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych.
Efektem rzeczowym projektu będzie opracowany przez młodzież raport na temat środowiska i zasobów naturalnych najbliższej okolicy w postaci plakatów, map, prezentacji multimedialnej oraz strony internetowej (również w języku angielskim i niemieckim). Wyniki prac uczniowie zaprezentują na konferencji zorganizowanej przy udziale uczestników projektu oraz zaproszonych gości.
Przewidywanym efektem edukacyjnym projektu będzie poprawa jakości nauczania dzięki wdrożeniu nowoczesnych metod pracy, podniesienie umiejętności społecznych młodych ludzi oraz ich wyników w nauce. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli przeanalizować od podstaw konkretną sytuację, nauczą się wnioskowania na temat wpływu zanieczyszczeń na środowisko oraz przyrodniczo – ekonomicznych aspektów funkcjonowania społeczności ludzkiej.
Dotacja zostanie przeznaczona na organizację dojazdów uczniów na zajęcia oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z projektem.

Budżet projektu: 15 500 zł

Dotacja: 21 654 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim

Miejscowość: Sępólno Krajeńskie

Ulica, nr domu i lokalu: Wojska Polskiego 34

Kod pocztowy i Poczta: 89-400 Sępólno Krajeńskie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: sępoleński

Adres strony internetowej: –

Krajna – badamy, sprzątamy i dbamy

Wojska Polskiego 34, 89-400 Sępólno Krajeńskie, Polska

Więcej