Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Metamorfozy - 2006

Realizowany przez:

Wsparcie – Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

Cel:

Chojnów(15000 miesz.): bieda, brak dostępu do kultury, bezrobocie, frustracja i problemy z uzależnieniami. PZS skupia młodzież z małych miasteczek i okolicznych popegeerowskich wsi (część mieszka w internacie). Wielu uczniów pozbawionych jest opieki rodziców, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy. Uczestników projektu charakteryzuje 'osobowość małomiasteczkowa’: wycofanie, brak odwagi, motywacji, celu a nawet pomysłu w jaki sposób zaistnieć w swoim środowisku. Potrzebują oni wsparcia, uwagi, poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, autorytetu, pobudzenia do aktywności i pokazania w jaki sposób poradzić sobie z osobistymi trudnościami
Celem projektu jest pokonanie wewnętrznych i zewnętrznych barier w dążeniu do pełnego rozwoju osobowości:
– zbudowanie pewności siebie, poczucia własnej wartości, poczucia przynależności i wsparcia.
oraz właściwego systemu wartości
– ukształtowanie umiejętności:wyrażenia myśli i opinii, publicznej prezentacji, panowania nad tremą i nieśmiałością
– ukształtowanie wyobraźni, kreatywności, przedsiębiorczości, aktywności

Odbiorcy projektu:

Uczniowie PZS w wieku od 16-19 lat, zgłaszający potrzebę zmian, pracy nad sobą, zagospodarowania wolnego czasu, zachęceni przez wychowawców klas, internatu i pedagoga. Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się w czerwcu, drugi dla klas I we wrześniu. Uczestnicy projektu pochodzą z 'popegeerowskich’ wsi i małych miasteczek. Część z nich jest wychowankami internatu, pozostali to mieszkańcy Chojnowa. i okolicznych wsi. Osoby prowadzące i uczestnicy dojeżdżający, na czas zajęć, będą mieli możliwość zakwaterowania w internacie.

Opis projektu:

Celem projektu jest pokonywanie wewnętrznych i zewnetrznych barier w dążeniu do pełnego rozwoju osobowości. Projekt adresowany jest do uczniów mało aktywnych, wycofujących się, nieśmiałych pochodzących z małych miejscowości i okolicznych wsi. Wyrównywanie ich szans edukacyjnych nastąpi poprzez: aktywne uczestnictwo w warsztatach twórczej aktywności, zajęciach biblioterapeutycznych, w zajęciach socjoterapeutycznych i spotkaniach z literaturą. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów. Będą to zajęcia cyklicznie w ramach działalności powołanego na potrzeby projektu Młodzieżowego Klubu 'Metamorfozy’. Wszystkie te działania mają umożliwić uczestnikom przełamanie istniejących barier, wyzwolić ukryte możliwości, ukształtować aktywne postawy wobec rzeczywistości. Dotacja zostanie przeznaczona na: organizację warsztatów, treningów, zajęć choreograficznych i pokrycie kosztów wyposażenia klubu, zakupu aparatu fotograficznego, przygotowanie występów, kostiumy oraz wyjazdu do teatru.

Budżet projektu: 13 300 zł

Dotacja: 22 750 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Wsparcie – Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

Miejscowość: Chojnów

Ulica, nr domu i lokalu: Witosa 1

Kod pocztowy i Poczta: 59-225 Chojnów

Województwo: dolnośląskie

Powiat: legnicki

Adres strony internetowej: –

Metamorfozy

Legnicka 35, 59-225 Chojnów, Polska

Więcej