Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Baza Młodych - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Młody Mołodycz w Mołodyczu

Cel:

Celem projektu jest rozwój umiejętności i zainteresowań młodych mieszkańców Mołodycza poprzez organizację cyklu warsztatów kreatywnych „Młodej Bazy”.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież chętna do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń poprzez planowanie, uczestnictwo i realizację zaplanowanych przez siebie działań. Grupa uczestników odwzorowuje rozkład młodzieży Mołodycza ze względu na: płeć, wiek, sytuację ekonomiczą, dostęp do informacji.

Opis projektu:

Osią projektu jest utworzenie 'Bazy Młodych’ jako miejsca spotkań, nauki i wymiany doświadczeń, a tym samym ożywienie niewykorzystanej bazy lokalowej oraz potencjału i energii drzemiącej w młodych mieszkańcach wsi. Młodzież poprzez udział w warsztatach kratywnych: 'Cyber szpec’, 'MM reporter’, 'Szperacze – badacze’, 'Świat w obrazie” odkrywa w sobie nową przestrzeń działania, która inspiruje ją do realizacji kolejnych pomysłów i zadań. W efekcie powstanie strona internetowa, wydany zostanie folder promujacy wieś. Działania projektu są motorem rozwoju 'Bazy Młodych’ zarówno w wymiarze materialnym, jak i więzi międzyludzkich wśród uczestników projektu. W 'Bazie’ odbywają się cykliczne spotkania, warsztaty, burze mózgów, indywidualne prezentacje uczestników oraz wiele innych cech uzależnionych od indywidualnych predyspozycji młodzieży uczestniczącej w projekcie.

Budżet projektu: 96 348 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Młody Mołodycz w Mołodyczu

Miejscowość: Mołodycz

Ulica, nr domu i lokalu: Mołodycz 35

Kod pocztowy i Poczta: 37-523 Radawa

Województwo: podkarpackie

Powiat: jarosławski

Adres strony internetowej: –

Baza Młodych

Mołodycz 65A, 37-523, Polska

Więcej