Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z kamerą wśród ludzi historii – Młodzieżowa Akademia Filmu Dokumentalnego - 2006

Realizowany przez:

Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych w Warszawie

Cel:

Młodzież z Nowego Miasta, w trakcie przeprowadzonych wywiadów, skarży się na brak atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu oraz brak możliwości rozwoju własnych umiejętności i zainteresowań. Bardzo popularnym zainteresowaniem wśród młodzieży jest film i telewizja oraz wszystko co się z nią wiąże. Twierdzi, że wiedza zdobyta w szkole nie rozwija ich pasji. Młodzież deklaruje potrzebę poznania warsztatu pracy przy produkcji filmu.
Uczniowie chcieliby poznać bliżej historię swojego regionu, ludzi zasłużonych (seniorów miasta), z których mogliby być dumni, gdy opuszczą swoje miejsce zamieszkania idąc na studia. Chcieliby pozostawić po sobie również jakiś ślad i w tym celu wspólnie coś zrobić.
Celem projektu jest samodzielne nagranie przez młodzież filmów dokumentalnych na podstawie wywiadów z osobami starszymi. Dzięki temu młodzież rozwinie umiejętności społeczne i nauczy się jak tworzyć reportaż filmowy.
Celami projektu są również: aktywizacja młodzieży z małej miejscowości do zaangażowania się w wolnym czasie we wspólną pracę służącą młodzieży i społeczności (pokazy publiczne filmów), rozwinięcie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości (poznanie historii regionu), zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy poprzez edukację na warsztatach i przy konkretnych działaniach.

Odbiorcy projektu:

Grupą odbiorców projektu będą drugoklasiści z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą, w wieku 17-18 lat.
Nowe Miasto nad Pilicą to pięciotysięczne miasto w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim. Młodzież uczęszczająca do liceum stanowi 252 uczniów, w tym 157 uczniów pochodzi z pobliskich terenów wiejskich (do szkoły dojeżdża autobusem i posiada bilety miesięczne).
W styczniu 2006 odbyło się spotkanie z uczniami w celu poznania potrzeb młodzieży (wywiady). 20 osób (z I klas) zadeklarowało pisemną zgodę na udział w projekcie i będą miały pierwszeństwo podczas procesu rekrutacji (rekrutacja – listy motywacyjne sprawdzające motywację).

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest nagranie przez młodzież filmów dokumentalnych na podstawie wywiadów z osobami starszymi, aby młodzi ludzie mogli poznać historię swojego regionu w oparciu o opowieści seniorów, zdobyli umiejętności nawiązania z nimi kontaktu i nauczyli się tworzyć film dokumentalny oraz efektywnej pracy zespołowej.
Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 17-18 lat, z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą w powiecie grójeckim.
I moduł działań projektu
Uczestnicy projektu wezmą udział w aktywizujących warsztatach psychologicznych z zakresu integracji i budowania zespołu, dialogu międzypokoleniowego, samoakceptacji i motywacji, zarządzania projektem oraz warsztatach przygotowujących do pracy dziennikarskiej z zakresu edytowania tekstu, grafiki oraz montażu filmu dokumentalnego.
II moduł działań projektu
Uczestnicy będą poszukiwać informacji o ciekawych miejscach i osobach w swojej miejscowości, a następnie nawiążą z tymi osobami kontakt i przeprowadzą wywiady. Spotkania ze starszymi ludźmi zostaną sfilmowane i będą stanowić materiał do filmów dokumentalnych.
Filmy zostaną zaprezentowane w formie cyklicznych pokazów.
Finałem projektu stanie się Wielka Gala Filmowa w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, podczas której publicznie zaprezentowane zostaną wszystkie filmy.
Efektem realizacji projektu będą nagrane filmy, ale także kontakt jaki zostanie nawiązany między młodzieżą a osobami starszymi. Poza tym uczestnicy poznają historię w nietypowy, innowacyjny sposób, nauczą się poszukiwania informacji, efektywnej komunikacji, pracy nad projektem, a także będą mieli szansę rozwinąć zainteresowania związane z technikami informacyjnymi.
Dotacja przeznaczona będzie na pracę osób prowadzących zajęcia i zakup kamer cyfrowych oraz materiałów do realizacji działań.

Budżet projektu: 18 500 zł

Dotacja: 30 042 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Manzana Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych w Warszawie

Miejscowość: Warszawa

Ulica, nr domu i lokalu: Gdańska 2 m 11

Kod pocztowy i Poczta: 01-633 Warszawa

Województwo: mazowieckie

Powiat: m. st. Warszawa

Adres strony internetowej: –

Z kamerą wśród ludzi historii – Młodzieżowa Akademia Filmu Dokumentalnego

Gdańska 2/10, Gdańska, 01-633 Warszawa, Polska

Więcej