Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

SOWA - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Razem dla Gimnazjum w Więcborku

Cel:

Nasza gmina należy do jednych z najbiedniejszych w Polsce.Znaczna grupa społeczeństwa posiada wykształcenie zasadnicze co utrudnia zdobycie zatrudnienia, kontynuację nauki czy udział w szkoleniach. Zdarza się, że długotrwałym bezrobociem objęci są wszyscy dorośli członkowie rodziny, co powoduje często marazm i brak motywacji do działania.Barierą jest mała aktywność społeczna, brak motywacji do nauki, brak perspektywy zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Szkoła oferuje ubogą ofertę zajęć pozalekcyjnych – brak funduszy.Projekt zamierza to zmienić, wskazać drogę rozwoju i wyposażyć uczestników w umiejętności efektywnego komunikowania się i wykorzystania dostępnych środków multimedialnych.
Pobudzanie motywacji wśród młodzieży, kształtowanie postaw twórczych poprzez nabycie umiejętności komunikowania się, współdziałania w grupie oraz poznanie pożytecznych form spędzania wolnego czasu, by wyrównać szanse edukacyjne dzieci z różnych środowisk.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13 – 16 lat, i ich rodzice.
Rekrutacja: Ogłoszony zostanie nabór grupy. W przypadku większej ilości chętnych niż przewiduje projekt przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.Projekt preferować będzie młodzież z terenów popegeerowskich i rodzin dotkniętych bezrobociem.
Uczestnicy projektu: uczniowie objęci obwodem szkolnym / Gmina Więcbork/.
Sposób dojazdu: dodatkowy transport.

Opis projektu:

Projekt SOWA, czyli Samodzielnie, Ochoczo, Wspólnie, Atrakcyjnie, kierowany jest do młodzieży Gimnazjum w Więcborku i ich rodziców pochodzących m.in.ze środowisk popegeerowskich i rodzin dotkniętych bezrobociem. Poprzez realizację zadań projektu zamierzamy pobudzić chęci do działania, pokazać techniki komunikowania się i ukazać perspektywę lepszej przyszłości. Celem projektu jest również ukazanie pożytecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, które będą łączyć zabawę z nauką. Jednocześnie działania te mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z naszego środowiska proponując im ofertę ciekawych i różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia będą przeprowadzane warsztatowo przez fachowców. Odbywać będą się na terenie szkoły i w innych placówkach publicznych oraz w plenerze.
Dotacja zostanie przeznaczona głównie na opłacenie i zorganizowanie warsztatów szkoleniowych, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań projektu, zorganizowanie transportu dla uczniów i rodziców, którzy obecnie nie mają możliwości dojazdu na zajęcia pozalekcyjne.
Projekt zamierzamy zakończyć Familiadą podsumowującą przebieg projektu i jego efekty oraz prezentacją multimedialną. Wypracowane w czasie projektu materiały i sprzęt wzbogacą bazę dydaktyczną szkoły, co umożliwi dalsze wyrównywanie szans młodzieży w następnych latach.

Budżet projektu: 14 000 zł

Dotacja: 19 220 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Razem dla Gimnazjum w Więcborku

Miejscowość: Więcbork

Ulica, nr domu i lokalu: Aleja 600-lecia 4

Kod pocztowy i Poczta: 89-410 Więcbork

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: sępoleński

Adres strony internetowej: –

SOWA

aleje 600-lecia 4, 89-410 Więcbork, Polska

Więcej