Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi Archeolodzy - 2006

Realizowany przez:

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju oraz Grupa Odnowy Wsi Śląskiej w Przyszowicach

Cel:

Stworzenie Lokalnej Grupy Działania zajmujacej się promocją ochrony zabytków, obejmujacej lokalne organizacje społeczne oraz przeszkolenie grupy młodzieży z zakresu archeologii i ochrony zabytków,zaznajomienie młodzieży w posługiwaniu się najnowocześniejszym sprzętem dla celów promocji kultury, stworzenie katalogu starych budowli i zabytków w Chudowie i Gminie Gierałtowice. Stworzenie więzi emocjonalnej młodzieży z historią regionu i miejscowości tak aby dbała ona o pielegnowanie przeszłości oraz jej namacalnych przykładów.Promocja działań ratunkowych obejmujacych w szczególności zachowanie starych budowli w Chudowie-Dwór zatrzymanie procesu niszczenia starych budowli.
Wykształcenie u młodych umiejętności postępowania z zabytkami oraz wykorzystania nowoczesnych technik do ich ochrony i promocji, sporządzenie katalogu zabytków oraz powołanie instytucji mającej zajmowac się tym zadaniem na stałe a w szczególności promocją, ochroną zabytków, szkoleniem młodych strażników i miłośników zabytków i kultury w szerokim tego słowa znaczeniu. Wskazanie młodym członkom naszego społeczeństwa różnych możliwości prowadzących do celu , poprzez np. konkursy, konferencja oraz poprzez prace w terenie.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcą projektu ma być młodzież szkolna w wieku 13-19 lat, rekrutowana z młodziezy uczącej się w gimnazjach w liczbie około 35 członków, sposób rekrutacji-rozmowa kwalifikacyjna poprzedzona rozmową konsultacją z nauczycielami.Rekrutacja miałaby obejmować w szczególności młodzież cechującą się zamiłowaniem do historii oraz kultury w szerokim tego słowa znaczeniu ale również młodzież posiadającą zdolności w obsłudze nowoczesnego sprzętu tj. komputera i aparatów fotograficznych, z pewnością ważna będzie ogólna ocena ucznia wystawiona przez wychowawcę gdyż konieczne jest odpowiednie zachowanie do otaczającej sytuacji.Org. dojazdów po stronie organizatora.

Opis projektu:

Projekt zakłada wybranie grupy młodzieży w wieku 13-19 lat wraz z wychowawcami, przeszkolenie w posługiwaniu się nowoczesnym sprzętem dla dobra społeczeństwa w tym zabytków Chudowa, przeszkolenie w korzystaniu z potencjału zawartego w bibliotekach i muzeach.Planuje się zakup sprz etu koniecznego do dalszej pracy tj. komputera ,apartau fotograficznego i kamery oraz negocjowania ze sponsorami podłącza internetowego. Konieczne będą zajęcia z fachowcami od fotografii i informatyki. Natępnie Grupa miałaby odbyć zajęcia z dyplomowanym archeologiem; który scharakteryzuje prace majace na celu badanie przeszłości, ocene wieku budowli i in.; stworzenie prawdziwego rejestru zabytków i starych budowli w Chudowie miałoby zakończyć ten etap projektu.W projekcie zawarta jest też idea utworzenia organizacji zajmującej się ochroną zabytków tj.Centrum Ochrony Zabytków (COZ) włącznie z jej rejestracja w sądzie. oraz organizacja imprez promujących kulturę, historię i obrazujących efekty projektu.Kontakty z prasą to nieodłączny atrybut tego typu działań, w tym projekcie również znajdzie się ważna misja do spełnienia przez środki przekazu m.in. informowanie społeczeństwa o celach dla których powstaje COZ, informowanie społeczeństwa o etapach realizacji i sukcesach programu.COZ ma do pomocy mieć podreczna biblioteczke o tematyce hist.Zadanie programu będzie również promocja miejscowości oraz gminy -właśnie poprzez utworzenie instytucji majacej się zajmować prowadzeniem rejestru , przypominaniem ośrodkom władzy o ich zadaniach względem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz znajdowanie pieniędzy na ratowanie zabytków (w tym pisaniem programów o fundusze pomocowe). Ponadto mają odbyć się liczne konkursy i imprezy towarzyszące.Do realizacji programu powstanie lokalna koalicja.

Budżet projektu: 20 000 zł

Dotacja: 33 450 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju oraz Grupa Odnowy Wsi Śląskiej w Przyszowicach

Miejscowość: Przyszowice

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 4

Kod pocztowy i Poczta: 44-178 Przyszowice

Województwo: śląskie

Powiat: gliwicki

Adres strony internetowej: –

Młodzi Archeolodzy

Powstańców Śląskich 56, 44-178 Przyszowice, Polska

Więcej