Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Cyfrowa jakość naszej małej ojczyzny - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum Gminne w Karolewie

Cel:

Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dziecka jest naczelnym zadaniem szkoły i rodziny. Poprzez stosowanie najnowszych technologii informatycznych, możliwość pracy na profesjonalnym sprzęcie, chcemy wydobyć i podkreślić zalety naszego regionu, propagować wśród uczniów poczucie lokalnego patriotyzmu, wyrobić w młodzieży przeświadczenie, że powinni być dumni z tego, skąd pochodzą. Trudności to: 90% uczniów naszego gimnazjum dojeżdża do miejsca nauki, szkoła nasza skupia uczniów z miejscowości w promieniu 25km (gmina okołomiejska). Ok. 50% uczniów pochodzi z rodzin objętych stałą opieką GOPS-u. Najwyższe bezrobocie i bardzo niskie poczucie własnej wartości to bariery, które staramy się pokonać.
Realizując projekt chcemy uświadomić uczniom wartość własnych korzeni, rozwijać poczucie lokalnego patriotyzmu, rozwijać umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjnymi i technikami multimedialnymi, sprzętem fotograficznym, wprowadzenie w tajniki fotografii cyfrowej. Końcowym efektem będzie stworzenie prezentacji multimedialnych na temat ciekawych miejsc regionu, stworzenie szkolnej izby pamięci, folderu oraz wystawy fotograficznej najciekawszych miejsc naszej małej ojczyzny.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie 24-osobowa grupa uczniów obecnych drugich klas gimnazjum, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania informatyką. W realizację projektu włączymy rodziców naszych uczniów, ponieważ zdecydowana większość (ok. 90%) mieszka poza miejscem nauki. Ponadto zaplanowane wyjazdy w teren zorganizujemy przy współpracy organu prowadzącego szkołę, który zobowiązał się udostępnić szkolny autokar oraz nauczycieli biorących udział w projekcie.

Opis projektu:

Pracujemy w wiejskim gimnazjum położonym na trudnym terenie. To ziemie dawnych 'pegeerów’, gdzie obecnie jedynie wzrastający wskaźnik to wskaźnik bezrobocia. Uczniowie rzadko wyjeżdżają gdzieś dalej. Przyczyną jest zła sytuacja finansowa ich rodziców. Rodzinnych stron też nie znają zbyt dobrze. Młodzież nie widzi tu żadnych perspektyw i nie szuka dla siebie miejsca. Dlatego wzbogacenie działań naszej szkoły o dodatkowe zajęcia kształtujące postawy patriotyczne młodzieży przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i profesjonalnego sprzętu typu aparat cyfrowy i rzutnik multimedialny uznaliśmy za koniecznie potrzebne. Uczestnikami projektu będą uczniowie obecnych klas drugich, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania informatyką, nauczyć się obsługi sprzętu i efektywnie wykorzystywać umiejętność pracy z fotograficznym programem komputerowym, by poprzez obiektyw pokazać wartość regionu, z którego się wywodzą. Chcielibyśmy przy fachowej pomocy pracowników zakładu fotograficznego Studio F3 przeprowadzić warsztaty fotograficzne. Praca indywidualna w pracowni fotograficznej i obróbka zdjęć pod kierunkiem fotografa w grupach 3-5 osobowych to atrakcyjna forma zajęć. Na zajęciach tych uczniowie zapoznaliby się w profesjonalny sposób z arkanami zawodowego fotografowania. Ponadto wyjścia w teren i poznawanie ciekawych miejsc, tradycji, obyczajów własnego regionu oraz cykl spotkań z historykiem T. Korowajem będą źródłem cennych materiałów do prac nad wystawą fotograficzną, izbą regionalną, prezentacjami multimedialnymi o regionie. W projekcie zaangażowanych byłoby docelowo 24 uczniów. By zrealizować projekt, potrzebujemy wsparcia fundacji. Dotację chcemy przeznaczyć na zakup aparatu cyfrowego, drukarki, rzutnika multimedialnego i materiałów: papier, tusze, płyty CD itp.

Budżet projektu: 18 000 zł

Dotacja: 32 526 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum Gminne w Karolewie

Miejscowość: Karolewo

Ulica, nr domu i lokalu: Karolewo 9

Kod pocztowy i Poczta: 11-400 Kętrzyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: kętrzyński

Adres strony internetowej: –

Cyfrowa jakość naszej małej ojczyzny

Karolewo 1, 11-400, Polska

Więcej