Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Skorzystaj z szansy-osiągnij sukces - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum w Nowym Brzesku

Cel:

W naszej szkole potrzebne jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez stworzenie dobrego systemu zintegrowanych zajęć pozalekcyjnych, które będą szansą rozwoju zainteresowań poszerzenia wiedzy i rozwijania zdolności uczniów z terenów wiejskich.Organ prowadzacy nie finansuje zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele prowadzą społecznie dodatkowe zajęcia, w których uczestniczy głównie młodzież mjejscowa. U nas ucz. dojeżdżający stanowią 37% ogólnej liczby ucz,, ze względu na brak mozliwości dojazdu nie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.Rodzicow nie stać na finansowanie wyjazdów swoich dzieci stąd szkoła stara się o dodatkową ofertę edukacyjną, w której uczestniczyć mogą wszyscy ucz.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej przez budzenie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi, zwiększenie dostępu wszystkich uczniów do technik informatycznych oraz twórcze wykorzystanie czasu wolnego i rozwój osobowy. Naszym celem jest wyrobienie u uczniów umiejętności świadomego planowania swojej przyszłości oraz radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata w poczuciu własnej wartości. Chcemy, aby nasi uczniowie umieli wykorzystać na dalszych etapach kształcenia zdobytą wiedzę i umiejętnosci oraz bez kompleksów podejmowali nowe wyzwania .

Odbiorcy projektu:

Adresatem projektu jest grupa młodzieży wiejskiej Gimnazjum i SP w wieku 13-16 lat. Do programu mogą przystąpić chętni uczniowie zainteresowani przedmiotami ścisłymi i poszerzeniem swojej wiedzy. Na pierwszym spotkaniu zostanie przedstawiony plan działań i sposób ich realizacji, ewentualne propozycje uczniów będą uwzględniane na bieżąco. Aktywni uczestnicy programu będą zwolnieni z całkowitych kosztów wyjazdów, zaś pozostali uczestniczący w wybranych działaniach będą pokrywać część w/w kosztów. Cześć uzyskanych z dotacji środków zostanie przeznaczona na dowóz młodzieży z ich miejsca zamieszkania na dodatk. zajęcia wynikające z realizacji projektu.

Opis projektu:

Głownym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, umożliwienie korzystania z różnych źródeł wiedzy, zwiększenie dostępu do technologii informatycznej oraz uczestnicwo w kulturze przez stworzenie zajęć pozalekcyjnych w formie 'Koła Przyjaciół Nauk Ścisłych’.Uczestnikami projektu będą uczniowie Gimnazjum, SP,nauczyciele, rodzice, pośrednio młodzież z gimnazjów w Kazimierzy Wielkiej,organizacje pozaszkolne. Zaplanowane działania obejmą: cykl zajęć edukacyjnych z przedmiotów ścisłych dla uczniów poświęcony rozwiazywaniu zadań problemowych wykonaniu badań i nietypowych pomocy dydaktycznych, szkolenia dla uczniów i rodziców dotyczących ekologii i odnawialnych źródeł energii na wsi poprowadzonych w formie zajęć informatycznych przy współpracy przedstawicieli ARiMR i ODR w Krakowie, badanie czystości wód z terenu Gminy Nowe Brzesko wykonane przez uczniów naszego gimnazjum we współpracy z pracownikami Laboratorium Stacji Badania Czystości Wód w Krakowie, uzyskane wyniki zostaną przedstawione społeczności lokalnej w artykule miejscowej gazety, integracyjno-badawczy Rajd, wyjazdy do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, wykonanie modelu Układu Słonecznego i mapy nieba, udział młodzieży w zajęciach laboratoryjnych z fizyki na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, przygotowanie przez ucz. zestawów zadań do międzyszkolnego konkursu wiedzy matematycznej oraz zbudowanie modeli brył wielogwiaździstych. Po realizacji projektu spodziewamy się podniesienia poziomu kształcenia, rozwijania u uczniów poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za własny rozwój. Uzyskane fundusze przeznaczone zostaną m.inna dowóz młodzieży na zaj. dodatkowe, organizację wycieczek, zakup art. biurowych, środków trwałych, płace dla księgowej i szkoleniowców.

Budżet projektu: 18 700 zł

Dotacja: 29 550 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Nowym Brzesku

Miejscowość: Nowe Brzesko

Ulica, nr domu i lokalu: Krakowska 29

Kod pocztowy i Poczta: 32-120 Nowe Brzesko

Województwo: małopolskie

Powiat: proszowicki

Adres strony internetowej: –

Skorzystaj z szansy-osiągnij sukces

Lubelska 109A, 32-120 Nowe Brzesko, Polska

Więcej