Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Czym skorypka za młodu … - 2006

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu

Cel:

Podstawową potrzebą, którą można zdefiniować jest znikoma i ogranicza oferta zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. Młodzież, która przychodzi do placówki wykazuje duże zainteresowanie nowoczesnymi technologiami. Warsztaty z zakresu fotografii, projektowania i tworzenia stron WWW oraz przygotowania prezentacji umożliwiły by im rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. W miejscowym gimnazjum obowiązującym językiem w ramach zajęć szkolnych jest niemiecki. Natomiast w szkołach średnich wymaga się znajomości języka angielskiego co najmniej w zakresie podstawowym. Rodziców nie stać na odpłatne dokształcanie dzieci. Zajęcia zrealizowane w ramach projektu to szansa na ich lepszy start.
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz integracja i aktywizacja ludzi młodych na rzecz lokalnego środowiska poprzez opracowanie i realizację interesującej oferty edukacyjnej wykorzystującej możliwości nowoczesnych technologii, rozwój zainteresowań i zdolności uczniów
w dziedzinie nauki jezyka angielskiego, fotografii, filmowania i informatyki. Wsparcie pomysłowości
i kreatywności młodzieży poprzez osobiste i twórcze zaangażowanie w planowanie i realizację własnych pomysłów oraz odpowiedzialność za ich efekty.

Odbiorcy projektu:

W projekcie będzie uczestniczyć młodzież szkolna w wieku od 13 do 19 lat z terenu całej gminy. Rekrutacja – do udziału w projekcie będą mogli przystąpić wszyscy zainteresowani, spełniający
kryterium wiekowe. Brzeźnio to stolica gminy, do najdalej oddalonej miejscowość od centrum, z której również może się rekrutować młodzież jest ok. 11 km. Na zajęcia będą docierać z pomocą rodziców
i komunikacji PKS, natomiast wyjazdy dla całej grupy będą zorganizowane.

Opis projektu:

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności oraz integracja i aktywizacja ludzi młodych na rzecz lokalnego środowiska. Bezpośredni uczestnicy to grupa 45 osób w wieku od 13 do 19 lat. Projekt składa się z ośmiu działań, które nawzajem się uzupełniają i wymagają od młodzieży wspólnego planowania, decydowania i dzielenia się efektami swojej pracy.
Działanie 1. Akcja promocyjna projektu z udziałem młodzieży.
Działanie 2. „Akademia fotografii cyfrowej – od A do Z”. Celem warsztatów jest przybliżenie możliwości samodzielnego kreowania obrazu fotograficznego jako autorskiej wypowiedzi oraz poznanie środków wiodące do tego celu.
Działanie 3 – warsztaty z zakresu projektowania i tworzenia nowoczesnych stron WWW oraz przygotowania prezentacji.
Działanie 4 – nauka języka angielskiego.
Działanie 5 – stworzenie dokumentu filmowego z przebiegu realizacji projektu według twórczej koncepcji młodzieży, ale z pomocą amatora sztuki filmowania i montażu oraz przy współpracy filmowców z Miejskiej Telewizji Osiedlowej.
Działanie 6 – przygotowanie prezentacji multimedialnej z przebiegu realizacji projektu z wykorzystaniem zdjęć wykonanych w ramach warsztatów fotograficznych.
Działanie 7 – po ciężkiej pracy, edukacyjny relaks, wycieczka do kina Silver Skrin w Łodzi.
Działanie 8 – wystawa zdjęć, prezentacja multimedialna i filmowa w Szkołach Podstawowych na terenie gminy. Przygotowanie spotkania i wystawy na zakończenie projektu.
Efektem projektu będzie powstanie Stowarzyszenia Ludzi Młodych – SKORUPKA. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu: aparat fotograficzny, komputer przenośny oraz opłacenie wykładowców, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia zajęć, transport do wyznaczonych miejsc, bilety wstępu, materiały do przygotowania imprezy.

Budżet projektu: 18 000 zł

Dotacja: 27 270 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu

Miejscowość: Brzeźnio

Ulica, nr domu i lokalu: Wspólna 45

Kod pocztowy i Poczta: 98-275 Brzeźnio

Województwo: łódzkie

Powiat: sieradzki

Adres strony internetowej: –

Czym skorypka za młodu …

Kościelna 5, 98-275 Brzeźnio, Polska

Więcej