Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tratwą ku przyszłości - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Ulanowie

Cel:

Projekt ma wyjść naprzeciw potrzebom nawiązywania kontaktów zarówno z Polakami, jak i cudzodziecami reprezentującymi różne zawody, uzdolnienia i talenty.Uwzględni potrzebę otwarcia się na świat, kształtowania własnej kreatywności, poszerzania horyzontów, dążenia do samorealizacji, odkrywania innych kultur, przy równoczesnym poznaniu i docenianiu dziedzictwa kulturowego i walorów turystycznych własnego środowiska.Bariery, jakie napotyka młodzież z naszego regionu, to ograniczony dostęp do dóbr kultury, niskie poczucie własnej wartości, zahamowania i niepewność w kontaktach wynikające z faktu pochodzenia z małej miejscowości, a co za tym idzie lęk przed wyjazdami i publicznymi wystąpieniami.
Celem naszego projektu jest podjęcie próby przełamywania barier, stereotypów i ograniczeń, które uniemożliwiają młodzieży zamieszkującej wsie i małe miasteczka otwarcie się na świat i na nowe doświadczenia, utrudniają stawianie sobie ambitnych zadań i ich realizowanie, a także zaakceptowanie odrębności innych narodów z równoczesnym poszanowaniem własnego dorobku w dziedzinie tradycji, kultury i nauki; promowanie własnego regionu; doskonalenie znajomości j.obcych; rozwijanie wrażliwości i talentów uczniów; kształtowanie badawczej postawy i spostrzegawczości; propagowanie zdrowego stylu życia

Odbiorcy projektu:

Projekt obejmie młodzież gimnazjalną (13-16 lat), biorącą udział w życiu szkoły, przejawiającą zainteresowania i uzdolnienia dziennikarkie, fotograficzne, informatyczne, turystyczne, sportowe i językowe. Gimnazjaliści to mieszkańcy naszej gminy, którzy do szkoły dowożeni są przeznaczonymi do tego autobusami. Posiadają też bilety miesięczne i mogą korzystać z autobusów PKS o dowolnej porze. Do udziału w projekcie uczniowie zostaną zaproszeni przez koordynatorów programu i wychowawców po zdiagnozowaniu ich predyspozycji i zainteresowań (ankieta).

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w polsko niemieckiej wymianie młodzieży. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły, poznali dorobek kultury niemieckiej podczas pobytu w Kempen oraz zdobyli wiedzę o swoim regionie i umiejętnie ją opracowali w celu promowania swojej Małej Ojczyzny. Aby uczniowie potrafili w atrakcyjny sposób opracować wyniki swoich poszukiwań, chcemy wyposażyć ich w praktyczne umiejętności, w tym celu stworzymy sekcje: fotograficzną, dziennikarską, filmową, językową i informatyczną. Zaprosimy profesjonalistów do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych. Przeszkoleni uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności i dzielić się nimi z kolegami. Okazją do zaprezentowania efektów podjętych działań będzie przyjazd młodzieży niemieckiej do Ulanowa. w maju 2007 r.. Projekt obejmuje uczniów z różnych miejscowości naszej gimny uczących się w Gimnazjum w Ulanowie. Bezpośrednio zaangażowana w realizację projektu będzie liderska grupa gimnazjalistów pracująca pod kierunkiem nauczycieli, z pomocą rodziców oraz przy współpracy z profesjonalistami w dziedzinie fotografii, dziennikarstwa, filmu, technologii informacyjnej. Efektem kilkumięsiecznych działań będzie opracowanie prezentacji multimiedialnej, wystawy fotograficznej, nakręcenie filmu krótkometrażowego, wydanie broszury będącej zapisem wspomnień z Niemiec oraz folderu promującego naszą szkołę i środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup kamery, aparatu fot., dyktafonu, materiałów biurowych, przeprowadzenie warsztatów, zorganizowanie wyjazdów i wycieczek.

Budżet projektu: 16 000 zł

Dotacja: 59 920 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Ulanowie

Miejscowość: Ulanów

Ulica, nr domu i lokalu: B.T. Buli 3

Kod pocztowy i Poczta: 37-410 Ulanów

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: –

Tratwą ku przyszłości

Turystyczna 9, 37-410 Ulanów, Polska

Więcej