Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Badanie i prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Zaborskiej - 2006

Realizowany przez:

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach

Cel:

Potrzeba przybliżenia młodzieży z środowska wiejskiego, odległego od ośrodków uniwersyteckich (Gdańsk, Bydgoszcz – ok. 100 km) działań naukowych, a przez to zwiększenie motywacji u młodzieży do wyboru kariery naukowej, a przynajmniej studiów wyższych. Brak bliskości środowiska naukowego w sposób istotny ogranicza mozliwości realizacji aspiracji naukowych młodzieży ponadgimnazjalnej. Praktycznie niemożliwa jest stała współpraca placówek naukowych z młodzieżą z odległych szkół. Problemu nie rozwiązują incydentalne spotkania z pracownikami naukowymi, a także wyjazdu np. na dni nauki. Względy finansowe i ograniczenia czasowe nadają takim kontaktom charakter odświętny,a nie roboczy, systematyczny.
Cele projektu:
– 24 uczniów nabędzie umiejętność współdziałania w ramach grupy o rozbudowanej strukturze (koordynacja działań pomiędzy sekcjami),
– uczniowie zdobędą umiejętności terenowych badań i dokumentowania charakterystycznych fitocenoz południowych Kaszub,
– uczniowie zwiększą umiejętności badania stanu awifauny (monitoring pospolitych ptaków lęgowych, liczenie bocianów) i opracowywania statystycznego wyników,
– uczniowie poszerzą wiedzę o zasobach kulturowych Zaborów,
– uczniowie doskonalą umiejętność prezentacji wyników badań w róznych formach.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie liceum ogólnokształcącego w wieku 16-18 lat, którzy po ogłoszeniu zgłoszą chęć udziału w zajęciach pozalekcyjnych w wybranych przez siebie dziedzinach (zdecyduje kolejność zgłoszeń). Pozostali chętni w miarę miejsc na szkoleniach i wyprawach terenowych będą posiadali status wolnych słuchaczy. Mieszkują w Brusach (miasteczko o licznie mieszkańców poniżej 5000, siedziba gminy) oraz w wioskach gminy Brusy i gmin ościennych. Dojeżdżają rowerem lub PKS-em, a zimą tylko PKS-em, niektórych dowożą rodzice.

Opis projektu:

Uczestnikami projektu są uczniowie Kaszubskiego LO. Grupa uczniów poprzez realizację szeregu działań organizacyjnych i badawczych poszerza swoją wiedzę z wybranych dziedzin, zdobywa i pogłębia szereg umiejętności związanych z pracą naukową, jej dokumentowaniem i prezentowaniem. Podzielona w ramach koła naukowego na sekcje tematyczne zbiera i opracowuje materiały, które staną się punktem wyjścia i treścią planowanego sympozjum naukowego i konkursu ornitologicznego.
Trzon koła naukowego stanowią 3 sekcje 8 osobowe: ornitologiczna, botaniczna i regiona. Istnieje możliwość poszerzenia składu o zainteresowanych uczniów do konkretnych zadań (wyprawy, przygotowania organizacyjne imprez, prace plastyczne). Sekcja ornitologiczna prowadzi badania w ramach programiu Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych, współorganizuje Europejskice Dni Ptaków, przeprowadza sezonowe liczenie populacji bociana białego w gminie Brusy, organizuje i przeprowadza I Zaborskim Konkursie Ornitologicznym. Sekcja botaniczna dukumentuje wybrane fitocenozy na obszarze Zaborów, przygotowuje nowe materiały do IV Zaborskiego Konkursu Ekologicznego o Złote Kocanki Piaskowe, systematycznie doskonali się i sprawdza w konkursach i olimpiadach wiedzy ekologicznej. Sekcja regionalna opisuje szlak literacki im. Anny Łajming i organizuje na nim rajd rowerowy, zbiera materiały o postaciach i obiektach kultury Ziemi Zaborskiej, zwłaszcza dokumentuje obiekty sakralne.
Dotacja przeznacza będzie na szkolenia i wykłady specjalistów, zakup sprzętu umożliwiajacego obserwowanie i dokumentowanie przyrody i obiektów kultury, koszty podróży i wypraw badawczych i niezbędne działania organizacyjne.

Budżet projektu: 15 300 zł

Dotacja: 22 220 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach

Miejscowość: Brusy

Ulica, nr domu i lokalu: Ogrodowa 2

Kod pocztowy i Poczta: 89-632 Brusy

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: –

Badanie i prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Zaborskiej

Ogrodowa 2, 89-632 Brusy, Polska

Więcej