Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Święto Małej Szkoły – Festiwal Młodości - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wsi Dalewo i Gogolewo w Gogolewie

Cel:

Skłonność do aktywności nie jest dziś mocną stroną wsi, dlatego w projekcie tworzymy warunki sprzyjające włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną, wskazujemy formy pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego. W projekcie bezpośrednio będzie brała udział młodzież z czterech miejscowości, w których Stowarzyszenia prowadzą tzw. 'Małe Szkoły’. Chcemy przez ten projekt włączyć młodzież wiejską do działań społecznych, chcemy pokazać, że wspólnie można zrobić wiele dobrego dla siebie i swojego środowiska. Zaproponujemy aktywne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu, poprzez wspódziałanie młodzieży ze Stowarzyszeniami, w których utworzymy Kluby Młodych Wolontariuszy.
Chcemy promować idee wolontariatu, budować i wspierać proces samoorganizacji młodych mieszkańców wsi, odpowiedzialnych za własny rozwój. Naszym celem jest przełamywanie apatii, frustracji i rozgoryczenia, wskazanie możliwości pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu. Włączenie młodych do działań wspierających niewielkie szkoły, które niedawno kończyli. Zachęcenie do pracy w stowarzyszeniach.Utworzenie wojewódzkiej platformy współpracy młodzieży dla rozwoju wsi. Opracowanie programu młodzieżowych inicjatyw dla wsi. Utworzenie biblioteki z czytelnią internetową w szkole lub świetlicy.

Odbiorcy projektu:

W projekcie będzie brała udział młodzież w wieku od 13 do 19 lat, głównie z terenu 4 gmin województwa zachodniopomorskiego, w których prowadzone są Małe Szkoły przez Stowarzyszenia Rozwoju Wsi. Rekrutacja uczestników odbędzie się dzięki kontaktom i współpracy SRW. Na Święto Małej Szkoły i Forum, na zaproszenie wnioskodawcy, przyjadą zorganizowane grupy młodzieży. (4 autokary po ok. 40 osób) Oprócz nich liczymy na udział w imprezach nawet kilku tysięcy młodych ludzi, ponieważ Projekt będzie realizowany w czasie trwania jednej z największych w regionie imprez wiejskich 'Lato z Sydonią – Marianowo 2006′.

Opis projektu:

Planujemy zorganizowanie Święta Małej Szkoły – Festiwalu Młodości w Marianowie (17,18 czerwca) i I Młodzieżowego Forum Inicjatw dla Rozwoju Wsi, na którym zaprezentowane będą osiągnięcia organizacji pozarządowych oraz program współpracy stowarzyszeń wiejskich województwa zachodniopomorskiego z młodzieżą. Zainicjujemy utworzenie w naszym województwie platformy współpracy młodzieży wiejskiej, poprzez coroczne organizowanie Festiwalu Młodości połączonego z prezentacją najciekawszych młodzieżowych inicjatyw dla rozwoju wsi. Uczestnikami projektu będą głównie przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących lub wspierających małe wiejskie szkoły w województwie zachodniopomorskim. Dotacja zostanie przeznaczona na zorganizowanie 'Swięta Małej Szkoły – Festiwalu Młodości’ (konkursy, zawody sportowe, imprezy kulturalno – edukacyjne) i I Młodzieżowego Forum Inicjatyw dla Rozwoju Wsi. W trakcie Forum, młodzież z terenu 4 miejscowości, w których prowadzone są MS przez SRW, opracuje program inicjatyw dla mieszkańców swoich miejscowości. Młodzi ludzie włączą się również do ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. W czasie Święta MS zostanie zainaugurowana akcja tworzenia bibliotek i czytelni (tam gdzie to możliwe, również internetowych) przez Stowarzyszenia wiejskie; w czasie Święta MS rozpoczniemy czytanie dzieciom pod hasłem: 'Młodzież Wiejska Czyta Dzieciom’. W ramach projektu pragniemy wziąć udział w konkursie 'Rozczytane wsie’ współorganizowanym przez Fundację ABCXXI. Projekt zakłada przeprowadzenie kilku szkoleń: dwa dotyczące animowania zajęć z dziećmi, jedno nt. autoprezentacji i jedno pt. 'Czytać każdy może’ dot. pięknego czytania, oraz dwa pt. 'Zrób to sam w domu i w zagrodzie'(szkolenia prowadzone przez nauczycieli i lokalnych przedsiębiorców).

Budżet projektu: 17 500 zł

Dotacja: 30 248 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wsi Dalewo i Gogolewo w Gogolewie

Miejscowość: Gogolewo

Ulica, nr domu i lokalu: Gogolewo 18

Kod pocztowy i Poczta: 73-121 Marianowo

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: stargardzki

Adres strony internetowej: –

Święto Małej Szkoły – Festiwal Młodości

Gogolewo 26A, 73-121, Polska

Więcej