Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wirtualne i realne, podróże małe i duże - 2006

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum w Pustkowie

Cel:

W środowisku istneje dość duże bezrobocie, brak środków finansowych na zaspokajanie wsszystkich potrzeb edukacyjnych uczniów, brak szerszego dostępu uczniów do nowoczesnych technologii. Projekt nauczy dzieci wykorzystywania technologii informacyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwi uczniom poznanie wielu możliwości Internetu w celu poszukiwania pracy, rozbudzi zainteresowania turystyką, umożliwi lepsze poznanie regionu.
Zapoznanie z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, poszerzenie wiedzy o regionie, doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie, doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji multimedialnych, nauka korzystania z aparatu cyfrowego i kamery i obsługi programów komputerowych do zdjęć i filmów, przygotowanie do aktywnego podejmowania działań w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej , rozbudzenie zainteresowań turystycznych i zawodoznawczych

Odbiorcy projektu:

Uczniowie tutejszego gimnazjum – wiek 13 – 16 lat, mieszkający na terenie wsi Pustków i okolicznych przysiółków, dochodzący do szkoły piechotą lub dojeżdżający na rowerach.W projekcie wezmą udział wszyscy chętni uczniowie

Opis projektu:

Projekt jest przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Będzie prowadzony w formie zajęć pozalekcyjnych metodą projektu. Uczniowie zapoznają się z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej a następnie zastosują zdobytą wiedzę w praktyce, organizując szkolne biuro podróży i prowadząc jego działalność.Nauczą się zdobywać wszystkie niezbędne informacje przy pomocy Internetu, obsługiwać programy komputerowe do wykonywania prezentacji mulitimedialnych, korzystać z kamery i aparatu cyfrowego, organizować i prowadzić wycieczki. Poszerzą wiedzę o własnym regionie, nauczą się wykorzystywać lokalne możliwości do organizowania czasu wolnego za minimalne środki finansowe, zdobętą umiejętność promowania swoich działań. Uczniowie będą pracować w czterech grupach – marketingowej, agroturystycznej, multimedialnej i ekonomiczno – administracyjnej. Efektem ich pracy będzie strona Internetowa o projekcie, prezentacje multimedialne różnych rodzajów wycieczek po regionie i Polsce, zorganizowanie wycieczki dla uczniów, kronika filmowa.Podsumowanie pracy nastąpi na biesiadzie dla lokalnych sponsorów i lokalnych przedsiębiorców, rodziców i uczniów innych szkół.Dotacja zostanie przeznaczona na materiały do projektu , honoraria dla prowadzących, koszty związane z korzystaniem z Internetu, nagrody dla uczestników, zorganizowanie letniego kursu agroturystyki i wycieczki dla uczestników projektu.

Budżet projektu: 17 200 zł

Dotacja: 34 600 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Publiczne Gimnazjum w Pustkowie

Miejscowość: Pustków

Ulica, nr domu i lokalu: Pustków

Kod pocztowy i Poczta: 39 205 Pustków

Województwo: –

Powiat: dębicki

Adres strony internetowej: –

Wirtualne i realne, podróże małe i duże

DW985 89, 39-206 Pustków, Polska

Więcej