Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Uwolnić wiedzę - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Wicku

Cel:

Celem projektu jest ukierunkowanie młodzieży Gimnazjum w Wicku na praktyczne wykorzystywanie wiedzy, odejście od schematów myślowych, rozwój kreatywności i zwiększenie poczucia własnej wartości.

Odbiorcy projektu:

Młodzież z Zespołu Szkół w Wicku.

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano kurs szybkiego zapamiętywania i czytania. Odbędą się wycieczki do zakładów, w których wykorzystuje się wiedzę z chemii, biologii, fizyki i w których skomputeryzowany jest proces produkcji. Młodzież odwiedzi fabrykę frytek, zakład produkujący leki i kosmetyki, zakład obróbki metali techniką laserową oraz laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Młodzież pracować będzie w 4 sekcjach naukowych, w których zajęcia odbywać się będą metodami laboratoryjnymi. Sekcje będą ze sobą współpracowały, wymieniały doświadczenia i dzieliły się efektami swoich dokonań. Uczestnicy projektu wykorzystywać będą platformę edukacyjną Moodle tworząc kursy ogólnodostępne w internecie. Punktem kulminacyjnym projektu będzie „Festiwal Nauki” zorganizowany przez uczestników dla środowiska lokalnego oraz zaproszonych delegacji z gimnazjów miejskich, w celu zaprezentowania swojego dorobku. Przez cały czas trwania projektu sporządzane będą sprawozdania z jego przebiegu i umieszczane w mediach. Założone zostanie stowarzyszenie, którego celem będzie kontynuacja działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży gminy. Efektem projektu będzie znaczne poszerzenie wiedzy i zasobu praktycznych umiejętności, rozwój twórczego myślenia i zwiększenie pewności młodzieży co do swoich możliwości intelektualnych. Zwiększy się zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup laptopa, kamery i materiałów do pracy w poszczególnych sekcjach, a także na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, koszty przejazdów uczniów i koszty obsługi projektu.

Budżet projektu: 20 000 zł

Dotacja: 27 610 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Wicku

Miejscowość: Wicko

Ulica, nr domu i lokalu: Wicko

Kod pocztowy i Poczta: 84-352 Wicko

Województwo: pomorskie

Powiat: lęborski

Adres strony internetowej: –

Uwolnić wiedzę

Rekreacyjna 1A, 84-352 Wicko, Polska

Więcej