Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasze zakątki – pędzlem i sercem malowane - 2006

Realizowany przez:

Centrum Kultury w Niepołomicach

Cel:

Stworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień, zintegrowanie młodzieży
z sąsiednich miejscowości oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Barierami są: sceptycyzm i brak wiary we własne siły u części młodzieży i mieszkańców, brak możliwości rozwijania uzdolnień plastycznych w szkole z powodu ograniczeń programowych w tym zakresie, brak środków na stworzenie pracowni plastycznej i galerii w Domu Kultury, gdzie można by rozwijać własne zainteresowania.
Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży poprzez realizację zadania promującego własną miejscowość. Promocja potencjału twórczego młodzieży i podniesienie poczucia własnej wartości. Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży wiejskiej w powiązaniu z aktywnością na rzecz własnego środowiska. Zmniejszenie bariery psychologicznej w podejmowaniu zadań podlegających szerokiej ocenie społecznej. Powstanie 'Klubu młodych artystów’ w Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim, prowadzenie pracy artystycznej i prezentacji własnych dokonań w najbliższym środowisku.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13 – 19 lat, z sąsiadujących ze sobą sołectw Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska i Wola Batorska. Trzon grupy stanowić będą osoby zamieszkałe najbliżej siedziby realizatora projektu – Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, domach kultury. Informacja
o projekcie zostanie rozpowszechniona na plakatach, ulotkach, w Gazecie Niepołomickiej,
w ogłoszeniach kościelnych. Uczestnicy projektu będą dojeżdżać środkiem komunikacji zbiorowej BUS (za zwrotem kosztów przejazdu) lub w sposób zorganizowany pod okiem opiekuna projektu.

Opis projektu:

Wokół projektu zgromadzona zostanie młodzież zainteresowana działalnością artystyczną, która dodatkowo zostanie zainspirowania do wykonania prac na rzecz lokalnego środowiska. Wokół projektu zaangażowane zostaną osoby dorosłe. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 4 godz., przemiennie u trzech realizatorów projektu. Odbywać się będą warsztaty wyjazdowe do Liceum Sztuk Plastycznych, do galerii krakowskich, spotkania z lokalnymi artystami i twórcami ludowymi. Warsztaty plastyczne prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów. Wzbogacona zostanie wiedza
i umiejetności młodzieży związane ze sztuką, poczucie estetyki, wrażliwości na piękno, wzmocniona integracja młodzieży z sąsiednich miejscowości. Wykreowani zostaną młodzi liderzy lokalnych społeczności. W wyniku projektu powstaną prace plastyczne, w tym wielkoformatowe rozmieszczone
w plenerze (na elewacjach budynków lub wolnostojące), w trzech miejscowościach, pracownia plastyczna i galeria w Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim, jako miejsce stałych spotkań młodzieży. Dotacja zostanie wykorzystana na działalność artystyczną młodzieży, wzbogacenie ich wiedzy o sztuce, wyjazdy do LSP i galerii, stworzenie pracowni plastycznej, galerii w domu kultury i galerii w plenerze, która pozwoli na dalsze prezentacje artystyczne.

Budżet projektu: 16 900 zł

Dotacja: 25 290 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Centrum Kultury w Niepołomicach

Miejscowość: Niepołomice

Ulica, nr domu i lokalu: Zamkowa 2

Kod pocztowy i Poczta: 32-005 Niepołomice

Województwo: małopolskie

Powiat: wielicki

Adres strony internetowej: –

Nasze zakątki – pędzlem i sercem malowane

Zamkowa 7, 32-005 Niepołomice, Polska

Więcej