Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Forum Gazetek Szkolnych - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

Cel:

Nasze liceum ma charakter wiejsko-miejski i działa w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia bezrobociem. Większość uczniów pochodzi z niezamożnych rodzin chłopskich czy robotniczych i dojeżdża do szkoły z odległych miejscowości. Nie mają oni możliwości rozwijania zainteresowań ze względu na barierę ekonomiczną. W szkole nie istnieje baza dla działalności gazetki szkolnej i organizacji warsztatów dziennikarskich dla tych, którzy chcieliby ją redagować. Uczniowie mają utrudniony dostęp do dóbr kultury (koszty książek, podróży, wstępów).
Cel projektu to stworzenie dobrej bazy dla gazetki szkolnej i jej wydawanie. Zagospodarowanie wolnego czasu, kształceniu umiejętności społecznych i ponadprzedmiotowych w oparciu o warsztat dziennikarza, włączenie młodzieży w działalność publiczną. Beneficjenci zapoznają się z pracą zawodowców, zwiedzą redakcje. Podsumowaniem projektu jest zainicjowanie działalności Powiatowego Forum Gazetek Szkolnych (doroczne spotkanie, prezentacja gazetek, wymiana doświadczeń, wydanie almanachu najciekawszych tekstów młodych dziennikarzy).

Odbiorcy projektu:

15 – 19 lat. Uczniowie ZSP w Łochowie. W przeważającej części mieszkańcy gminy Łochów, gmin sąsiednich, w obrębie powiatu węgrowskiego. Dojazd: pieszo, rower, z dalszych miejscowości – komunikacja publiczna.

Opis projektu:

Cel: Aktywizacja gazetek szkolnych w powiecie, organizacja spotkania dla redakcji, publikacja biuletynu. Uczestnicy: bezpośr. redaktorzy gazetki szkolnej, pośr. rodzice, społ. lokalna; młodzi dziennikarze gazetek szkolnych w pow. węgrowskim. Działania: Opublikowanie w Terminarzu PODN zaproszenia do udziału w Forum Gazetek Szkolnych. Organizacja bazy gazetki: adaptacja pomieszczenia (praca świadczona przez pracowników szkoły, społeczna – uczniów i rodziców), zgromadzenie mebli, sprzętu multimedialnego, kopiarki (w dyspozycji szkoły, pochodzący z zakupów z jej budżetu, z dotacji Rady Rodziców i grantu). Zorganizowanie w okresie wakacyjnym dla dziennikarzy szkolenia wstępnego prowadzonego przez trenerów Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy 'Polis’. Poddanie pisma ocenie jakości przez SMD. Rytmiczne wydawanie 'Carpe Diem’ (15 numerów w roku szk.). Wrzesień – styczeń- kontynuacja szkolenia na cotygodniowych warsztatach (prowadzi opiekun gazetki). Wyjazdy studyjne do redakcji gazety codziennej, magazynu i radia. Spotkania licealistów (otwarte dla innych zainteresowanych, np. rodziców) z ludźmi mediów, zapraszanymi do szkoły. Przeprowadzenie dwu spotkań roboczych Forum (zajęcia warsztatowe prowadzone przez przeszkolonych redaktorów, dziennikarzy prasy lokalnej, doradcę PODN). Efekty: Stworzenie bazy dla gazetki, wydawanie dobrego, atrakcyjnego dla uczniów, pisma szkolnego stanowiącego forum wymiany myśli; wprowadzenie młodzieży w świat mediów jako krytycznych odbiorców i twórców, integracja i aktywizacja młodzieży w powiecie, wydanie wspólnego biuletynu Forum, wychowanie do demokracji. Z dotacji: notebook, aparat. fot., dyktafon, drukarka, podręczniki, honoraria dla trenerów, podróż i wstępy do redakcji, organizacja Forum w marcu 2007.

Budżet projektu: 18 000 zł

Dotacja: 32 005 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie

Miejscowość: Łochów

Ulica, nr domu i lokalu: Wyspiańskiego 18

Kod pocztowy i Poczta: 07-130 Łochów

Województwo: mazowieckie

Powiat: węgrowski

Adres strony internetowej: –

Forum Gazetek Szkolnych

Wyspiańskiego 20, 07-130 Łochów, Polska

Więcej