Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ognisty podmuch kontra młodzież - 2006

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym

Cel:

Potrzebą lokalnej grupy młodzieży skupiającą się wokół stowarzyszenia OSP Gałków Duży jest zorganizowane , profesjonalne szkolenie pożarnicze połączone z elementami tradycji narodowej i lokalnej.Poprzez takie szkolenie podniesiony zostanie poziom wykształcenia ogólnego młodzieży, pobudzenie aspiracji poznawczych młodzieży, zaangażowanie w działalność środowiska lokalnego i w perspektywie ułatwienie młodzieży startu w dorosłe życie poprzez przystąpienie do egzaminów do szkół pożarniczych. Istotną barierą jest brak sprzętu technicznego(komputer, aparat fotograficzny itp.),literatury fachowej, kontaktu z nowoczesną techniką pożarniczą, fachowych prelekcji oraz profesjonalnego szkolenia.
Celem projektu jest nabycie przez młodzież wiedzy pożarniczej połączonej z elementami historii i tradycji, kształtującej postawy prospołeczne.Nabycie tej wiedzy ułatwi młodzieży wybór własnej drogi życiowej oraz sprzyjać będzie włączaniu się młodzieży w aktywną działalność społeczną i publiczną. Zadania określone w harmonogramie są możliwe do realizacji w zaplanowanym czasie trwania projektu.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 12-17 lat. Do obecnie skupionej wokół OSP młodzieży dokoptowana zostanie młodzież z miejscowych szkół.Większość młodzieży zamieszkuje w miejscowości będącej siedzibą OSP. Pozostała młodzież uczestnicząca w projekcie dojeżdżać będzie korzystając z gimbusów dowożących dzieci do szkoły, pojazdów rodziców oraz z samochodu pożarniczego będącego w dyspozycji OSP.Oprócz młodzieżowej drużyny pożarniczej chłopców planuje się zorganizowanie drużyny dziewczęcej.

Opis projektu:

Celem projektu jest wzrost aktywności młodzieży w wieku 12 – 17 lat skupiającej się wokół OSP Gałków Duży i pozyskanie przez uczestników programu nowych umiejątności pomocnych w przyszłym życiu zawodowym i wyrobienie w niej aktywności społecznej.Pobudzanie możliwości poznawczych oraz podniesienie poziomu wiedzy ogólnej, przyczyniejące się do lepszego startu w dorosłe życie.Uczestnikami projektu będą uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.Planuje się szereg zajęć szkoleniowych na miejscu w budynku strażnicy, wyjazdy szkoleniowe,współpracę z biblioteką publiczną i muzeum regionalnym.Efektem działań będzie nabycie przez młodzież umiejętności o charakterze strażackim, historycznym, patriotycznym, tradycji narodowej i lokalnej.Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sprzętu komputerowego, aparatu cyfrowego i materiałów eksploatacyjnych, sfinansowania wyjazdow szkoleniowych do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, zakup książek o tematyce specjalistycznej ( pożarniczej). Perspektywicznym efektem tych działań będzie ułatwienie i możliwość zdawania przez biorącą w programie młodzież egzaminów do szkół strażackich , zarówno na poziomie średnim jak i wyższym.

Budżet projektu: 20 000 zł

Dotacja: 28 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Gałkowie Dużym

Miejscowość: Gałków Duży

Ulica, nr domu i lokalu: Dzieci Polskich 18

Kod pocztowy i Poczta: 95-041 Gałkówek

Województwo: łódzkie

Powiat: łódzki wschodni

Adres strony internetowej: –

Ognisty podmuch kontra młodzież

Główna 73, 95-041 Gałków Duży, Polska

Więcej