Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

przyroda.com.pl - 2006

Realizowany przez:

Zespół Caritas Parafii św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem k/Chojnic

Cel:

W Ostrowitym i Ciechocinie istnieje wyraźna potrzeba zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców tych wsi. W tym celu trzeba podnieść poziom ich wiedzy na tematy przyrodnicze, oraz zaangażować w działania na rzecz ochrony środowiska na szczeblu lokalnym. Praca młodzieży stanie się przykładem dla osób starszych, które ciężko zachęcić do jakichkolwiek działań, zwłaszcza na polu ekologii.Młodzież w wieku 13-19 lat nie miała też okazji skorzystać z pracowni komputerowej, która w SP w Ostrowitem powstała w zeszłym roku, mają więc na tym polu spore zaległości w porównaniu z uczniami z większych miast. Istnieje też potrzeba wskazania młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Cele projektu:
– poszerzenie wiedzy uczestników projektu z zakresu przyrody i informatyki
– zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz ochrony przyrody, a tym samym zaproponowanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu
– uświadomienie młodzieży, jak ważne jest podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności
– poprawa jakości nauczania informatyki i przyrody w SP w Ostrowitem poprzez zainstalowanie dodatkowego oprogramowania i warsztaty dla nauczycieli
– zwiększenie poczucia własnej wartości młodzieży, poprzez zaangażowanie ich w działania pozytywnie odbierane przez innych

Odbiorcy projektu:

W projekcie wezmą udział absolwenci Szkoły Podstawowej w Ostrowitem w wieku 13-19 lat mieszkający w Ostrowitem i w Ciechocinie (wsie popegeerowskie). Będą to uczniowie szczególnie zainteresowani tematyką przyrodniczą, ale również, ci, którzy chcą coś zrobić zarówno dla siebie oraz innych. Część młodzieży (18 osób) już teraz wykazuje zainteresowanie realizację projektu przyroda com.pl. Pozostali będą mogli się przyłączyć w miarę możliwości organizacyjnych. Młodzież z Ostrowitego będzie przyjeżdżała na zajęcia komunikacją miejską (planujemy zwrot kosztów podróży), a w okresie letnim wraz z opiekunem rowerami (odległość pomiędzy wsiami wynosi 3 km).

Opis projektu:

Idea napisania tego projektu zrodziła się podczas eko-warsztatów zorganizowanych dla młodzieży przez Fundację Ekologiczną. Zauważyliśmy, że nasi podopieczni są bardzo zainteresowani tematyką przyrodniczą i że jednocześnie mają spore braki w porównaniu do ich rówieśników z miasta. Postanowiliśmy napisać projekt, którego głównym celem będzie poszerzenie wiadomości młodzieży (absolwenci SP w Ostrowitem w wieku 13-19 lat) z zakresu przyrody, a tym samym zwiększenie świadomości ekologicznej wszystkich uczestników projektu. Tematykę przyrodniczą połączymy z informatyką. W ten sposób młodzież, która nie miała zajęc informatycznych w szkole podstawowej nadrobi swoje zaległości także w tym przedmiocie, a zajęcia przyrodnicze będą dla nich ciekawsze.W programie będzie cykl szkoleń o tematyce przyrodniczej oraz przenoszenie wiadomości zdobytych w terenie na konkretne programy komputerowe, czego efektem będzie strona internetowa projektu, broszura opisująca najcenniejsze przyrodniczo miejsca w naszym sołectwie, prezentacja multimedialna i zielniki. Młodzież przygotuje materiały dydaktyczne, dzięki którym podzieli się swoją wiedzą z młodszymi kolegami. W programie będą również wyjazdy do innych świetlic i szkół, gdzie młodzież zaprezentuje swoje osiągnięcia oraz wymieni doświadczenia. Zaplanowany jest także wyjazd do Poznania na Targi Poleko oraz uroczyste zakończenie projektu Eko – Balem. W efekcie zwiększy się wiedza młodzieży zarówno z przyrody jak i informatyki. Zwiększy się również ich pewność siebie oraz poczucie własnej wartości, ponieważ zrobią coś pożytecznego i ważnego nie tylko dla siebie, ale dla całej lokalnej społeczności
Dotacje przeznaczymy przede wszystkim na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do świetlicy, warsztataty, druk broszury, oraz na wyjazdy

Budżet projektu: 18 400 zł

Dotacja: 32 910 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Caritas Parafii św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem k/Chojnic

Miejscowość: Ostrowite k/Chojnic

Ulica, nr domu i lokalu: Główna 23

Kod pocztowy i Poczta: 89-620 Chojnice

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: –

przyroda.com.pl

Szkolna 2, 89-620 Ostrowite, Polska

Więcej