Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Bądź aktywny i kreatywny - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wspólne Dzieła w Żarach

Cel:

Młodzież na wsi, ze względu na niedofinansowanie szkół, nie ma możliwości korzystania z zajęć prowadzonych w celu rozwijania umiejętności, które są wyzwaniem w dzisiejszych czasach tj. komunikatywność, asertywność, kreatywność, możliwość korzystania z informacji i dzielenia się nimi. W związku z tym występujemy z niestandardową ofertą edukacyjną. Poza tym w środowiskach tych zakorzenione jest poczucie braku niemożności zrobienia czegokolwiek i wszędobylskiej nudy. Główny powód to trudności finansowe wielu rodzin i mentalność. Chcemy nauczyć młodzież jak zdobywać wsparcie finansowe, które pomoże im w kształtowaniu postaw aktywnych wobec rzeczywistości-’lekarsto na nudę’, pobudzi aspiracje.
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w sferach, kórym nie poświęca się dużo czasu podczas zajęć lekcyjnych lub w ogóle nie realizuje, tzn: przełamywanie barier w kontaktach interpersonalnych; nabycie asertywnej postawy społecznej; pozyskiwanie środków z programów unijnych i fundacji. Poza tym pobudzenie aktywności młodzieży nie tylko przy jednej akcji, ale długofalowo poprzez działające na terenie szkół kluby 'Active’. Cele te są innowacyjne i niestadardowe w środowisku lokalnym.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to młodzież wiejska w wieku 15-16 lat, mieszkająca głownie na terenie miejscowości: Grabik, Lipinki Łużyckie, Mirostowice Dolne i uczęszczająca do znajdujących się tam gimnazjów. Wychowawcy klas i pedagodzy szkolni wytypują do projektu uczniów, którzy są najbardziej aktywni w działaniach na rzecz klasy i szkoły. Dzięki temu pozyskamy osoby, które będą mogły rozszerzać swoją działalność poza obszar szkoły. Młodzież spoza miejscowości, w której będzie realizowany projekt dowieziemy wynajętym busem oraz korzystać będziemy ze wsparcia rodziców.

Opis projektu:

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez wyposażenie jej w umiejętności umożliwiające bycie aktywnym i kreatywnym. Szczególną uwagę zwraca na przełamywanie barier w kontaktach interpersonalnych oraz nabycie asertywnej postawy społecznej. Uczestnicy projektu nabędą umiejętności pozyskiwania środków z programów unijnych i proponowanych przez fundacje. Będą doskonaleni w sferze zdobywania informacji i dzielenia się nimi.
W projekcie wezmą udział zespoły uczniów z trzech wiejskich gimnazjów znajdujących się w Grabiku, Lipinkach Łużyckich i Mirostowicach Dolnych.
Planowane działania: przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży 'Co to znaczy być aktywnym?’, spotkań w czasie, których uczestnicy odpowiedzą sobie 'Jak jest?’, 'Jak powinno być?’ i 'Co robić, aby było inaczej’, cykl warszatów prowadzonych przez fachowców z różnych dziedzin, wydanie biuletynu zredagowanego przez młodzież i zawierającego informacje zdobyte podczas szkoleń, zakładanie przez uczniów w szkołach klubów 'Active’ i samodzielne przygotowywanie projektów odpowiadających lokalnym potrzebom.
Planowane efekty: wyposażenie młodzieży w zasób umiejętności niezbędnych w realizacji planów i marzeń, uzmysłowienie możliwości wyrównywania szans eukacyjnych mimo zamieszkania na wsi, przygotowanie przez uczesników projektu i pozyskiwanie środków finansowych z programów unijnych i fundacji, powstanie Młodzieżowych Klubów 'Active’ gdzie będą kontynuowane i rozwijane działania rozpoczęte w projekcie.
Dotacja przeznaczona zostanie na reklamę, honoraria fachowców z różnych dziedzin i księgowej transport uczestników projektu do miejsca wspólnych spotkań, wyżywienie, zakup materiałów na wystawę.

Budżet projektu: 6 500 zł

Dotacja: 9 868 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wspólne Dzieła w Żarach

Miejscowość: Żary

Ulica, nr domu i lokalu: O.R. Kalinowskiego 15

Kod pocztowy i Poczta: 68-200 Żary

Województwo: lubuskie

Powiat: żarski

Adres strony internetowej: –

Bądź aktywny i kreatywny

Rafała Kalinowskiego 4, 68-200 Żary, Polska

Więcej