Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Biuro Młodych Dziennikarzy - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ochotniczych Hufców Pracy przy Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie

Cel:

Młodzież szkolna pochodząca z małych miejscowości i terenów wiejskich poza szkołą nie ma możliwości zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności. Ograniczają się oni wyłącznie do zajęć szkolnych oraz do ciężkiego życia we własnym domu. Sytuacje takie powodują, ze młode osoby zamykają się we własnym świecie, nie dążą do tego aby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym swego środowiska. Sytuacje takie rodzą różne patologie oraz wpływają negatywnie na przyszłe życie w społeczeństwie tych osób. W przezwyciężeniu tego negatywnego zjawiska może pomóc Biuro Młodych Dziennikarzy, które pomoże otworzyć się tym osobą na zewnątrz i podzielić się problemami ze swoimi rówieśnikami.
Celem tego projektu jest pomoc młodym osobom pochodzącym z małych miejscowości i terenów wiejskich w otwarciu się na otaczający ich świat poprzez uczestnictwo w zajęciach dziennikarskich, w różnych jego formach. Pomoc ta będzie realizowana przez powołanie do życia Biura Młodych Dziennikarzy prowadzonego przez młodzież. Osoby prowadzące to biuro będą spotykały się ze specjalistami, odbywać wspólne działania z fachowymi dziennikarzami, wydawać własną gazetę o życiu młodzieży w środowisku wiejskim. Zespół redakcyjny będzie odpowiedzialny za tematykę zawartą w gazecie

Odbiorcy projektu:

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małego miasta Pleszewa (ok. 18.000 mieszkańców). Przy pracach związanych z funkcjonowaniem Biura w Pleszewie docelowo będzie pracowała 20 osobowa grupa młodych dziennikarzy, którzy wyrażą chęć prowadzenia tego biura na spotkaniu organizacyjnym i wybiorą spośród siebie 'lidera’, który będzie redaktorem naczelnym gazety. Dla osób dojezdżających zwrócimy koszty biletów autobusowych. Biuro będzie otwarte dla wszystkich chętnych do współpracy, a mieścić się będzie przy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Opis projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie młodych ludzi z małego miasteczka o nazwie Pleszew i okolicznych terenów wiejskich w tematykę dziennikarstwa. Bezpośrednim celem projektu jest otwarcie Biura Młodych Dziennikarzy w Pleszewie.Realizator tego projektu czyli Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ochotniczych Hufców Pracy przy Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie aktywnie pomaga młodzieży, która uczy się i zdobywa zawód w CKiW OHP w Pleszewie. Młodzież ta pochodzi ze środowisk, patologicznych, marginalnych, a niejednokrotnie miała kłopoty z prawem. Dlatego już samo zainteresowanie tej młodzieży ideami Biura i jego funkcjonowania będzie miało dla niej duży aspekt wychowawczy oraz pozwoli tej młodzieży na szybki powrót do godnego życia w społeczeństwie. Chcemy połączyć doświadczenia i umiejętności młodzieży OHP i młodzieży z Pleszewa oraz ościennych terenów wiejskich w jeden zespół redakcyjny. W projekcie będzie mogła uczestniczyć każda osoba, która przejawia chęć poznania zawodu dziennikarza i sprawdzenia swoich umiejętności. Praca Biura Młodych Dziennikarzy będzie przebiegać w dwóch etapach (cel dotacji): Pierwszy etap to otwarcie Biura, zorganizowanie zespołu redakcyjnego i wyłonienie młoedego lidera na redaktora naczelnego, a drugi etap to wydawanie gazety młodzieżowej o nazwie 'Pleszewskie orły’ z ciekawymi informacjami o różnych działaniach skierowanych do młodych osób. Celem tego projektu jest pobudzenie aktywności młodych osób do działania na rzecz innych, do zdobywania nowych doświadczeń, które będą im pomocne w późniejszym życiu, w szkole jaki i w pracy. Najważniejsze jest założenie działalności Biura, czyli wspólna praca młodych ludzi z osobami, którym brakuje rówieśników, docieranie do młodych, którzy maja problemy i potrzebują opowiedzieć o tym nam wszystkim.

Budżet projektu: 16 000 zł

Dotacja: 22 250 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Ochotniczych Hufców Pracy przy Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie

Miejscowość: Pleszew

Ulica, nr domu i lokalu: Al. Wojska Polskiego 21

Kod pocztowy i Poczta: 63-300 Pleszew

Województwo: wielkopolskie

Powiat: pleszewski

Adres strony internetowej: www.ckiw-pleszew.ohp.pl

Biuro Młodych Dziennikarzy

Aleje Wojska Polskiego 24, 63-300 Pleszew, Polska

Więcej