Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Zaproszenie do Krzyżowic Jest wioska, w niej pałac, a w pałacu szkoła - 2006

Realizowany przez:

Powiatowy Zespól Szkół nr 1 w Krzyżowicach

Cel:

Poznanie i pogłębienie historycznej wiedzy o zespole pałacowo – parkowym
Utworzenie muzeum z możliwością korzystania z wieży widokowej
Zamieszczenie dwujęzycznych tablic informacyjnych w pomieszczeniach pałacowych
Wydanie publikacji związanej z realizacją projektu
Integracja uczestników projektu
Utworzenie zarejestrowanie i działanie SMK

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu są uczniowie , absolwenci, nauczyciele i emeryci PZS nr 1 oraz mieszkańcy wsi Krzyżowice, członkowie tworzonego Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic oraz tzw. Honorowi członkowie z nominacji przez Stowarzyszenie.

Opis projektu:

Zainteresowanie walorami kulturowymi własnej okolicy
Kształtowanie pozytywnej tożsamości lokalnej/ walory historyczne i turystyczne
Poznanie historii pałacu von Eulenburg i zespołu parkowego w Krzyżowicach.
Wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji z różnych źródeł: opracowania historyczne, encyklopedie, słowniki, Internet, wykłady, wywiady
Utworzenie muzeum regionalnego w siedzibie PZS Nr1
Utworzenie Koła Miłośników Krzyżowic
Integracja młodzieży szkolnej, absolwentów, emerytów i mieszkańców wsi
Promocja środowiska lokalnego
Stworzenie szans na pozyskanie środków na wzbogacenie bazy dydaktycznej z uruchomienia muzeum i umożliwienia zwiedzania wieży widokowej
Nabycie nowych umiejętności w procesie porządkowania materiału, poznawania, katalogowania, przedsiębiorczości, negocjacji, pogłębiania wiedzy historycznej i kulturowej.
Zaplanowane działania :
Zbieranie ,porządkowanie i katalogowanie dotychczasowych zbiorów – spotkania z pracownikami muzeów – konsultacje warsztatowe
Tworzenie dwujęzycznych kart obiektów zabytkowych i zbiorów muzealnych
Zdobywanie i porządkowanie wiedzy o pałacu – spotkania z profesorami UW ,PWT i pracownikami muzeów zajmującymi się historią Dolnego Śląska, zdobywanie odpowiedniej literatury i opracowań, tworzenie aktualnej monografii i albumu
Wyjazdy edukacyjne do zamków, pałaców i muzeów/analiza porównawcza/
Utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia Miłośników Krzyżowic
Podjęcie prac umożliwiających bezpieczne korzystanie z wieży widokowej
Konsultacje dydaktyczne poprzez wyjazdy do utworzonych muzeów i zespołów parkowo pałacowych / Kórnik, Puszczykowo, Książ/
Zorganizowanie pleneru plastycznego na terenie zespołu pałacowo parkowego w Krzyżowicach
Zorganizowanie wystawy poplenerowej w CKM, wydrukowanie pamiątkowego albumu
Zorganizowanie Konkursu Historyczno Architektonicznego„ Pałac w którym się uczę”
Cykliczne spotkania SMK – spotkania związane z tworzeniem Statutu, realizacją projektu
Spotkania integracyjno kształceniowe dla ogółu społeczności szkolnej i lokalnej
Przewidywane efekty projektu:
Uczestnicy umieją w sposób uporządkowany poszukiwać informacji
Zdobyli wiedzę o najbliższym środowisku
Nabyli umiejętności związane z katalogowaniem, komunikacją interpersonalną, dokumentowaniem
Są odpowiedzialni i samodzielni, umieją się rozliczać z przyjętych zobowiązań i zadań.
Korzystają i zachęcają innych do zwiedzania naszego pałacu i muzeum przez co miejscowość staje się atrakcyjniejsza
Umieją opowiadać o architekturze i historii siedziby szkoły
Poszerzyli znajomość języka niemieckiego przez tworzenie dwujęzycznych kart informacyjnych.
Dotacja przeznaczona zostanie:
Koszta osobowe związane z wykładami i konsultacjami
Wyjazdy do zespołów pałacowo parkowych w Kórniku, Puszczykowie i Książu
Gabloty do muzeum, metryczki eksponatów i ramki z informacjami do poszczególnych pomieszczeń pałacowych
Konstrukcję drewniano-metalową wg zachowanej dokumentacji umożliwiającą w sposób bezpieczny korzystanie z wieży widokowej przez grupy zw

Budżet projektu: 18 000 zł

Dotacja: 37 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Powiatowy Zespól Szkół nr 1 w Krzyżowicach

Miejscowość: Krzyżowice

Ulica, nr domu i lokalu: Główna 2

Kod pocztowy i Poczta: 55-040 Kobierzyce

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Adres strony internetowej: –

Zaproszenie do Krzyżowic Jest wioska, w niej pałac, a w pałacu szkoła

Główna 23A, 55-040 Krzyżowice, Polska

Więcej