Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Uniwersytet Pierwszego Wieku - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Porozumienie dla Zielonki, Zielonka

Cel:

Projekt ma więc: nauczyć samodzielnej twórczej pracy w zdobywaniu wiedzy, realizacji własnych projektów autorozwojowych, zaznajomić ze strukturą szkól wyższych, nauczyć pracy kolegialnej. Efekty to wykształcenie świadomych swoich planów rozwojowych młodych ludzi, zbudowanie liderów niestandardowych projektów naukowych w szkołach oraz efekty konkretnych zrealizowanych prac wydziałowych, które z założenia mają wzbogacać otoczenie.

Odbiorcy projektu:

Projekt Uniwersytet Pierwszego Wieku skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych z Zielonki i okolic – młodzieży, która chce podjąć nietypowe działania pogłębiające ich wiedzę. Założą oni Uniwersytet Pierwszego Wieku – nie instytucję, ale środowisko.

Opis projektu:

Zebrany uniwersytet na walnym zebraniu utworzy swoja strukturę – powoła wydziały, czyli wybierze kierunki zainteresowań i utworzy zespoły do tych kierunków. Każdy z kierunków otrzyma opiekuna ze strony Stowarzyszenia. Wydziały (zespoły) wybiorą natomiast starostę – lidera i zaplanują działania naukowe, które realizowane będą pod opieką opiekunów. Działania, które ustalą grupy będą na przestrzeni trwania projektu składać się z części wykładowej (część początkowa), warsztatowej (część druga – nauka korzystania z dużych bibliotek, archiwów, archiwaliów instytucji naukowych, wizyty w muzeach itp.) i części dyplomowej (część trzecia – realizacja własnego projektu na „wydziale” – analogia np. do pracy inżynierskiej puentującej studia). Programy wydziałowe zostaną zatwierdzone przez senat projektu (liderzy wydziałów) oraz przez radę opiekunów. Przewiduje się 3 do 5 wydziałów, na każdym od 5 do 15 osób. W sumie planuje się około 20-40 uczestników. Dotacja zostanie przeznaczona głównie na wykłądy, warsztaty i realizację projektów warsztatowych.

Budżet projektu: 18 900 zł

Dotacja: 27 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Porozumienie dla Zielonki, Zielonka

Miejscowość: Zielonka

Ulica, nr domu i lokalu: Przemysłowa 4a/62

Kod pocztowy i Poczta: 05-220 Zielonka

Województwo: mazowieckie

Powiat: wołomiński

Adres strony internetowej: http://spdz.prv.pl/

Uniwersytet Pierwszego Wieku

Zielonka Krótka 01, 05-220 Zielonka, Polska

Więcej